Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

UBND tỉnh đồng ý tổ chức Hội thi tuyên truyền lưu động tỉnh Yên Bái lần thứ XIV năm 2020

15/10/2020 16:32:11 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc đồng ý tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động tỉnh Yên Bái lần thứ XIV - Năm 2020.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan ban hành kế hoạch và tổ chức Hội thi đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo kết quả tổ chức Hội thi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Văn hóa cơ sở) và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

230 lượt xem
Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h