Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn bản mới

Thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ X (2021-2022)

24/02/2021 07:21:23 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 22/2, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 294/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ X (2021-2022).

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm và quà cho các tập thể, cá nhân tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ IX.

Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ X (2021 - 2022) được thành lập gồm 16 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND là Trưởng ban. Đồng chí Nguyễn Bình Minh - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là Phó trưởng ban Thường trực. Đồng chí Trần Ngọc Thư - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ là Phó trưởng ban.

Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái có nhiệm vụ tổ chức thực hiện Thể lệ Hội thi do Ban Tổ chức Hội thi toàn quốc và tỉnh ban hành; Xây dựng, tổ chức thực hiện và kiểm tra kế hoạch của Hội thi. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tổ chức Hội thi, rút kinh nghiệm nhân rộng các điển hình ở những nơi làm tốt; khắc phục kịp thời những bất cập, thiếu sót để Hội thi đạt kết quả; Trực tiếp tổ chức Hội thi và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về thủ tục hồ sơ dự thi, chấm giải, tuyển chọn các giải pháp để tham gia Hội thi toàn quốc; Tuyên tuyền, vận động tham gia Hội thi bằng nhiều hình thức phong phú nhằm cổ vũ, động viên các tác giả, các nhà sáng tạo tham gia Hội thi; nghiên cứu, áp dụng rộng rãi các giải pháp sáng tạo vào sản xuất và đời sống; Thành lập Ban Thư ký và Hội đồng Giám khảo Hội thi; ban hành Quy chế chấm điểm các giải pháp kỹ thuật tham dự Hội thi; Xem xét giải quyết các khiếu nại của các tổ chức, cá nhân tham dự Hội thi (nếu có).

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái do Trưởng ban phân công.

Trưởng Ban Tổ chức Hội thi được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Hội thi được sử dụng con dấu của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Hội thi được sử dụng con dấu của Sở Khoa học và Công nghệ để giao dịch và ban hành các văn bản liên quan.

192 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h