Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Văn hóa - Xã hội

Triển khai nhiệm vụ công tác giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021

06/08/2019 11:55:55 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Nhằm tăng cường khả năng tiếp cận và nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; xây dựng môi trường giáo dục hòa nhập thân thiện, tạo điều kiện cho người khuyết tật được tiếp cận giáo dục; đảm bảo quyền học tập bình đẳng, chất lượng và phù hợp với khả năng, đặc điểm của người khuyết tật, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019 - 2021.

Học sinh khối 6 trường THCS Quang Trung, thành phố Yên Bái tham dự khai giảng năm học mới 2018 - 2019

Các nhiệm vụ gồm: Triển khai công tác chuyển giao về chuyên môn giáo dục hòa nhập (GDHN) giữa Trung tâm Hỗ trợ phát triển GDHN trẻ khuyết tật tỉnh với trường Tiểu học Nguyễn Trãi và trường Trung học cơ sở Quang Trung; tăng cường khả năng tiếp cận và nâng cao chất lượng GDHN đối với người khuyết tật tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; nâng cao năng lực quản lý và năng lực về chuyên môn nghiệp vụ GDHN đối với người khuyết tật cho cán bộ quản lý và giáo viên các cấp; tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục người khuyết tật. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục đối với người khuyết tật. Thu hút các nguồn hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân để phục vụ cho công tác GDHN; thực hiện tốt chính sách đối với người khuyết tật và cán bộ quản lý, giáo viên dạy người khuyết tật theo phương thức GDHN.

Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác GDHN đối với người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021, cần tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng và toàn xã hội về người khuyết tật và giáo dục người khuyết tật, nhận thức tính nhân văn trong GDHN trẻ khuyết tật.

Tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người khuyết tật; thực hiện tốt công tác huy động người khuyết tật ra học hòa nhập, đảm bảo mục tiêu đến năm 2020 có ít nhất 70% người khuyết tật trong độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận GDHN chất lượng, bình đẳng và thân thiện; Các cơ sở giáo dục thực hiện truyền thông về công tác huy động trẻ khuyết tật ra lớp thông qua các cuộc họp với chính quyền địa phương, họp phụ huynh, để huy động tối đa trẻ khuyết tật có khả năng học tập ra lớp học hòa nhập.

Nâng cao chất lượng GDHN đối với người khuyết tật tại các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ GDHN trẻ khuyết tật cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục, xây dựng mạng lưới cốt cán cấp tỉnh, huyện để công tác bồi dưỡng trong lĩnh vực GDHN trẻ khuyết tật được thường xuyên, hiệu quả và chât lượng. Đảm bảo có ít nhất 50% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về giáo dục người khuyết tật.

Chỉ đạo thực hiện công tác tuyển sinh, sắp xếp, bố trí người khuyết tật học hòa nhập đảm bảo mỗi lớp học hòa nhập có không quá 02 (hai) người khuyết tật (trường hợp đặc biệt, thủ trưởng cơ sở giáo dục căn cứ vào điều kiện thực tế có thể sắp xếp, bố trí thêm người khuyết tật trong một lớp học để đảm bảo cho những người khuyết tật có nhu cầu học hòa nhập đều được đi học), quản lý hồ sơ của người khuyết tật học hòa nhập theo quy định đối với từng cấp học (giấy xác nhận mức độ khuyết tật, kế hoạch giáo đục cá nhân,..

Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động GDHN của nhà trường, xác định rõ những nội dung điều chỉnh về môi trường giáo dục; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; mua sắm bổ sung phương tiện đồ dùng dạy học chuyên dùng hỗ trợ học tập của trẻ khuyết tật.

Chỉ đạo thực hiện việc điều chỉnh về môi trường, nội dung, phương pháp dạy học để đáp ứng tính đa dạng về trình độ nhận thức của trẻ khuyết tật và tạo môi trường tích cực để học sinh khuyết tật được học hòa nhập hiệu quả. Khảo sát khả năng, nhu cầu của học sinh khuyết tật để giảm nhẹ yêu cầu hoặc miễn giảm môn học theo quy định cho học sinh. Điều chỉnh phương pháp dạy học theo hướng hỗ trợ cá biệt đối với học sinh khuyết tật để đảm bảo học sinh tiếp thu được bài và thực hiện được mục tiêu về kiến thức kỹ năng đã được xây dựng trong kế hoạch giáo dục cá nhân.

Thực hiện đánh giá kết quả giáo dục học sinh khuyết tật trên nguyên tắc: động viên, khuyến khích và chú trọng đến quá trình rèn luyện kỹ năng sống, khả năng hoà nhập và sự tiến bộ của các em.

Tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực nhằm nâng cao chất luợng giáo dục người khuyết tật. Trong đó, sử dụng hiệu quả phòng hỗ trợ GDHN đã được đầu tư tại 02 trường: Tiểu học Nguyễn Trãi và THCS Quang Trung, đề xuất mua sắm thiết bị hỗ trợ học sinh khuyết tật cho 02 phòng học này.

Rà soát thực trạng cơ sờ vật chất các nhà trường, có kế hoạch cải tạo, bồ sung theo từng năm học; mua sắm đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học phù hợp với trẻ khuyết tật ở các lớp.

Khuyến khích cơ sở giáo dục phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong việc thiết kế và sản xuất thiết bị, phương tiện, đồ dùng dạy học, đồ chơi cho người khuyết tật. Phát động phong trào giáo viên sáng tạo đồ dùng, thiết bị, đồ chơi; huy động sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, các bậc phụ huynh, các cộng tác viên đóng góp vật chất và công sức để có thêm nguồn thiết bị đồ dùng, đồ chơi phong phú, đa dạng, phù hợp khi tổ chức các hoạt động GDHN cho trẻ khuyết tật.

Cùng với đó, triển khai thực hiện các chế độ chính sách về nhập học, tuyển sinh; chính sách về học bổng và hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật theo quy định tại Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT- BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật (Thông tư số 42) và quy chế tuyển sinh các cấp học và trình độ đào tạo hiện hành. Thực hiện chính sách đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức GDHN theo quy định tại Khoán 2, Điều 7, Nghị định số 28/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về Luật Người khuyết tật.

1158 lượt xem
Nguyễn Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h