Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Bài phát biểu khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 (mở rộng) của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy

14/10/2021 09:22:27 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng nay (14/10), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hội nghị lần thứ 10 (mở rộng) đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm và cho ý kiến vào các nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có bài phát biểu khai mạc Hội nghị, Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,

Thưa các đồng chí đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Nội chính Trung ương,

Thưa toàn thể các đồng chí!

Thực hiện Chương trình làm việc, hôm nay Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10 (mở rộng) để đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021; xem xét, thông qua Nghị quyết về nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; thảo luận, thông qua một số nội dung: Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; Chương trình hành động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, Kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022; Dự toán ngân sách địa phương năm 2022 và Kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm giai đoạn 2022-2024; cho ý kiến, quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tôi nhiệt liệt chào mừng và thân ái gửi tới các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc Hội nghị của chúng ta hoàn thành tốt chương trình đề ra!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Trên cơ sở Chương trình hội nghị, Tôi xin nêu một số vấn đề có tính chất gợi mở để các đồng chí tập trung nghiên cứu, thảo luận:

I. Về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021

Nhìn lại 9 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh chịu nhiều tác động tiêu cực, sâu rộng của dịch bệnh Covid-19 cùng với một khối lượng công việc rất lớn của năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, song với tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thống nhất, kịp thời, đồng thời tổ chức thực hiện đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các nhiệm vụ chính trị của năm 2021, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là:

1. Cơ bản hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm đầu của nhiệm kỳ 2020-2025, đó là nghiên cứu, quán triệt, kịp thời cụ thể hóa, thể chế hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến nay, chúng ta đã ban hành đồng bộ các Nghị quyết, Chỉ thị, đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời, kịp thời cho chủ trương để cụ thể hóa thành các nghị quyết, đề án, chính sách của HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Qua đó, góp phần tạo cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý quan trọng, sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công tốt đẹp cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, kịp thời chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn, bố trí cán bộ chủ chốt các cấp sau bầu cử.

2. Với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, chúng ta đã triển khai đồng bộ, hiệu quả, kịp thời  các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó, kiểm soát chặt chẽ các nguồn lây Covid-19 với phương châm không “ngăn sông, cấm chợ”; bảo đảm cơ sở vật chất đáp ứng mọi tình huống dịch bệnh; triển khai hiệu quả, kịp thời Chiến dịch tiêm vắc - xin phòng Covid-19; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh. Đến nay Yên Bái là một trong số ít các tỉnh chưa có ca bệnh khởi phát hoặc lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng; toàn tỉnh đã có 74,6% số người trên 18 tuổi được tiêm ít nhất một mũi vắc - xin phòng Covid-19.

3.  Cùng với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chúng ta đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh đạt kết quả tích cực và khá toàn diện: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,66% so với cùng kỳ (đứng thứ 4/14 tỉnh trong vùng); Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 12,8% (đứng thứ 5/14 tỉnh trong vùng); Kim ngạch xuất khẩu tăng 43,75%; Thu ngân sách tăng 22,3% (đứng thứ 6/14 tỉnh trong vùng), là một trong số ít tỉnh được dự báo là có khả năng vượt dự toán thu Trung ương giao; Giải ngân vốn đầu tư công đạt 3.182 tỷ  đồng, bằng 68% kế hoạch vốn đã giao, đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố....

Văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm chăm lo và có nhiều tiến bộ. Chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn đạt kết quả tích cực. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách an sinh xã hội; tiến độ giảm nghèo đảm bảo kế hoạch đề ra. Triển khai hiệu quả Kế hoạch xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2021, được các cấp ủy, các ngành và nhân dân đón nhận, hưởng ứng, bước đầu đạt kết quả tích cực.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai quyết liệt, hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện tốt. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục được nâng lên; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Thưa các đồng chí!

Bên cạnh những kết quả nổi bật đã đạt được, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và những khó khăn, thách thức cần nhận diện, đánh giá và có giải pháp khắc phục như trong trong dự thảo Báo cáo đã nêu.

Tôi đề nghị các đồng chí trên cơ sở tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, phân tích, làm rõ hơn kết quả đã đạt được; chia sẻ những kinh nghiệm tốt, cách làm hay, hiệu quả của ngành, địa phương mình; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những bất cập, hạn chế, yếu kém; đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả để tăng tốc, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm theo Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Tỉnh ủy.

II. Về dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022

Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị và tình hình thực tiễn triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng dự thảo Chương trình hành động để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, thống nhất thông qua tại Hội nghị này.

Chương trình hành động được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, khoa học; Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến để bổ sung, hoàn thiện qua các bước. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và những định hướng lớn của Trung ương để cụ thể hóa thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể của năm 2022.

Tôi đề nghị các đồng chí tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến thảo luận sâu sắc, có chất lượng; tập trung phân tích, dự báo đúng tình hình, những yếu tố ảnh hưởng, tác động, thuận lợi, khó khăn; đánh giá tính phù hợp, khả thi, sát thực của các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trên tinh thần quyết tâm phấn đấu ở mức cao nhất, đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp hiệu quả để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2022.

III. Về dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt là những tác động tiêu cực, nặng nề của đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 tại hầu hết các địa phương trên toàn quốc, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của nhân dân, tác động tiêu cực nghiêm trọng đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; do đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy cần thiết phải có một nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy để lãnh đạo việc nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Đây cũng là một nội dung rất phù hợp, theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Dự thảo Nghị quyết đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến để bổ sung, hoàn thiện qua các bước, bảo đảm bám sát quan điểm chỉ đạo, chủ trương, định hướng lớn của Trung ương, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tôi đề nghị các đồng chí tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, nhất là về những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ xác định trong dự thảo Nghị quyết; đề xuất những vấn đề mới, các giải pháp cần tập trung thực hiện, để Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu, hoàn chỉnh, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả trong giai đoạn 2021-2025.

IV. Về sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Sau 01 năm triển khai thực hiện Quy chế làm việc số 01-QC/TU, căn cứ vào thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, đến nay, một số nội dung cần được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, thống nhất với một số văn bản, quy định của Trung ương mới ban hành, cũng như việc phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự thảo đã được chuẩn bị khoa học, công phu, kỹ lưỡng, có giải trình chi tiết các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, Tôi đề nghị các đồng chí tham gia kỹ vào các nội dung chỉnh sửa, đề xuất, bổ sung thêm những nội dung chưa phù hợp, cần được điều chỉnh, bổ sung để đảm bảo phù hợp, khoa học, thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện.

V. Tại Hội nghị này, chúng ta sẽ được quán triệt Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Đề nghị các đồng chí tập trung nghiên cứu, lĩnh hội nội dung quan trọng này để triển khai thực hiện nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng thời gian tới.

VI. Về dự thảo Kế hoạch phát triển KT-XH, Kế hoạch vốn ngân sách nhà nước, Dự toán ngân sách địa phương năm 2022, Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2024.

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025, là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước, nên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của cả giai đoạn 2021-2025.

Các dự thảo được xây phù hợp với các cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật có liên quan và chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; bảo đảm thống nhất với kế hoạch phát triển KT-XH, kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch tài chính, nhân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; có thuyết minh đầy đủ về cơ sở pháp lý, căn cứ tính toán.

Đây là những văn bản rất quan trọng, trực tiếp tác động, quyết định đến kết quả phát triển KT-XH của tỉnh trong thời gian tới, Tôi đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ lưỡng tờ trình, hồ sơ, tài liệu, thảo luận dân chủ, khách quan, thống nhất thông qua về mặt chủ trương, để Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu, hoàn thiện, trình HĐND tỉnh quyết nghị thông qua làm căn cứ, cơ sở pháp lý để tổ chức triển khai thực hiện, góp phần sớm hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH hội theo Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

VII. Tại Hội nghị này, các đại biểu sẽ nghiên cứu, thảo luận vào một số dự thảo báo cáo: Kết quả thực hiện Kế hoạch số 72-KH/TU và Chương trình hành động số 95-CTr/TU của Tỉnh ủy; tiến độ thực hiện Kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2021; tiến độ thực hiện Kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân năm 2021 và Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Tôi đề nghị các đồng chí nghiên cứu kỹ báo cáo, tập trung đánh giá, làm sâu sắc thêm những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày, với những nội dung rất quan trọng, cần có sự nghiên cứu sâu, thảo luận kỹ lưỡng để đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi. Tài liệu đã gửi trước tới các đồng chí, Tôi đề nghị các đồng chí phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ lưỡng, tham gia ý kiến thảo luận sâu sắc, có chất lượng để Hội nghị của chúng ta hoàn thành tốt chương trình đề ra.

Với tinh thần đó, Tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

861 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h