Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà: Ở đâu người đứng đầu dám làm, dám chịu trách nhiệm thì vẫn phát triển

25/05/2023 17:34:52 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Trong phiên thảo luận tại tổ sáng 25/5, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh Vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và kiên quyết mạnh tay xử lý cán bộ có biểu hiện đùn đẩy, né tránh trách nhiệm là rất cần thiết, mang tính quyết định.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu trong phiên thảo luận tại tổ

Phát biểu tại họp tổ Quốc hội sáng 25/5, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã tham gia làm rõ thêm về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2023 và tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, viên chức làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, sợ sai trong thực thi công vụ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh phải xác định đây là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. Bởi những biểu hiện về đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, sợ sai trong thực thi công vụ ở một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức đã vi phạm các quy định theo nghị quyết của Đảng; vi phạm các quy định của Luật Chính quyền địa phương, Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Cán bộ, công chức.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng khẳng định cần phải có thái độ rất rõ ràng về các biểu hiện này và không thể bênh vực, che chở cho cán bộ sợ sai, không dám làm trong bối cảnh đất nước đang rất khó khăn. Tình trạng như vậy làm cản trở phát triển kinh tế, xã hội, đất nước và cũng làm giảm niềm tin của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống hành chính nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết thời gian vừa qua, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm vấn đề này và Chính phủ đã có rất nhiều chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước; có các công điện để tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hệ thống hành chính nhà nước.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng.

Về tư tưởng, nhận thức là giải pháp hàng đầu để có thể đẩy mạnh giáo dục về tinh thần, việc thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, pháp luật liên quan trách nhiệm, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị, đặc biệt là trách nhiệm, nhiệm vụ công chức phải thực hiện... Đây là việc rất cần thiết và phải xóa bỏ nhận thức của một bộ phận công chức là “không làm thì không sai, đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước tòa”. Bởi đây là nhận thức rất nguy hiểm, ảnh hưởng rất lớn cho việc xây dựng công vụ, chức trách nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Trong bối cảnh hiện nay, hơn lúc nào hết phải vượt lên khó khăn, thách thức để thực hiện nhiệm vụ này.

Nhóm giải pháp về xây dựng, hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cần phải rà soát bãi bỏ các quy định hoặc thói quen phải xin ý kiến, thỏa thuận, xin chủ trương, thống nhất trước khi các cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương thực hiện quyền hạn đã được quy định trong pháp luật hoặc được cấp trên phân cấp, ủy quyền.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết hiện Bộ đang tập trung tham mưu cho Chính phủ để ban hành nghị định về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tuy nhiên, nội dung này vướng rất nhiều quy định của pháp luật, do đó Bộ Nội vụ đang tham mưu, báo cáo với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tới đây có nghị quyết thí điểm về khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm. Sau đó Thủ tướng mới ban hành nghị định. Như vậy mới đầy đủ tất cả cơ sở hành lang pháp lý, mới bảo vệ được cán bộ. Nếu không sẽ rất khó, vì vướng vào nhiều luật. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng đang nghiên cứu để sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức trong thời gian tới, để đưa toàn bộ nội dung liên quan đến khuyến khích, bảo vệ cán bộ vào nhằm tạo hành lang pháp lý quan trọng để cán bộ, công chức dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Về cải cách hành chính và đổi mới công vụ công chức, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh phải xác định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, bởi suy cho cùng vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và kiên quyết mạnh tay xử lý cán bộ có biểu hiện nêu trên là rất cần thiết, mang tính quyết định. Ở đâu người đứng đầu dám làm, dám chịu trách nhiệm thì vẫn phát triển. Thực tiễn đã chứng minh điều đó.

691 lượt xem
Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h