Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy tham gia ý kiến thảo luận tại tổ về tình hình phát triển kinh tế xã hội và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

25/05/2023 17:35:23 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Tại Kỳ họp lần thứ 5, Quốc hội khóa XV, trong phiên thảo luận tại tổ sáng 25/5, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái đã tham gia ý kiến thảo luận về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023 và báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy phát biểu trong phiên thảo luận tại tổ

Đối với báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy đề nghị Chính phủ phân tích làm rõ thêm về nhận định đánh giá tình hình tác động đến phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2023, nhất là những yếu tố khó khăn; tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, cung cấp thông tin cho các địa phương và doanh nghiệp liên quan đến các ngành, lĩnh vực nhất là các thị trường xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của Việt Nam để tránh tình trạng mất cân đối cung cầu, gây khó khăn cho việc tiêu thụ các sản phẩm trong nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy kiến nghị Chính phủ và các bộ ngành tập trung rà soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện cơ chế, chính sách pháp luật, nhất là pháp luật liên quan đến đầu tư kinh doanh, đất đai, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa việc phân cấp, ủy quyền cho các địa phương trong việc giải quyết một số thủ tục hành chính như quyết định chủ trương đầu tư các khu công nghiệp hay chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng.

Kiến nghị Chính phủ quan tâm điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ một cách chủ động, linh hoạt, chắc chắc, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu phục hồi và tăng trưởng kinh tế với ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, giải quyết các tình trạng như một số đại biểu đã nêu là hiện nay đang xảy ra tình trạng thiếu vốn cục bộ ở một số ngành, lĩnh vực, một số nhóm doanh nghiệp; đồng thời giải quyết tình trạng khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng, khó phụ vốn ở một số ngành, một số lĩnh vực. Quan tâm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho công tác đấu thầu, mua sắm công như thuốc, vật tư thiết bị y tế, giáo dục, nhất là giải quyết khó khăn trong khâu thẩm định giá. Cùng với đó, quan tâm, chỉ đạo để sớm khắc phục tình trạng một bộ phận cán bộ công chức đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Tham gia ý kiến về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đất quốc phòng, an ninh; phương án sắp xếp cơ sở nhà, đất quốc phòng, an ninh để thực hiện điều chuyển cho địa phương quản lý, khai thác sử dụng theo quy hoạch đối với những cơ sở nhà, đất không còn nhu cầu sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành sớm ban hành đồng bộ, đầy đủ hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá, khung giá dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách Nhà nước để làm cơ sở cho các địa phương thực hiện cơ chế đấu thầu, đặt hàng, cung cấp dịch vụ công có sử dụng ngân sách Nhà nước nói riêng cũng như thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy đề nghị Chính phủ cần chỉ đạo các bộ, ngành sớm có hướng dẫn cũng như xây dựng các phương án, đề án để sắp xếp các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách theo hướng thu gọn đầu mối. Đối với những quỹ hoạt động không hiệu quả thì có phương án xử lý để giải thể. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, sắp xếp các doanh nghiệp Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước cũng như việc thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa khi mà hiện nay có những lĩnh vực rất cần thiết có chủ trương của Chính phủ để tiến hành sắp xếp, thoái vốn... Đề nghị Chính phủ báo cáo với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để sớm ban hành kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn từ nay đến 2026 và 2030 để các địa phương có thể thực hiện trong năm 2024 trước khi triển khai đại hội Đảng các cấp vào năm 2025 để kết hợp giải quyết vấn đề cán bộ, công chức đối với những đơn vị cần sắp xếp, sáp nhập.

730 lượt xem
Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h