Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ tháng 11/2023

31/10/2023 17:06:30 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Chiều 31/10 UBND tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2023; quyết định nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp.

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Phiên họp

Trong tháng 10 và 10 tháng năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ động, linh hoạt chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội (KTXH) theo Chương trình hành động số 135 của Tỉnh uỷ, các Nghị quyết của HĐND tỉnh, Chương trình hành động số 02 của UBND tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, tích cực trên các ngành, lĩnh vực.

Tình hình sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định, đáp ứng kế hoạch đề ra. Sản lượng chè búp tươi thu hoạch trên toàn tỉnh ước đạt trên 68.000 tấn, bằng 99,4% kế hoạch, tăng 1,6% so với cùng kỳ. Tổng đàn gia súc chính ước đạt trên 808.000 con, bằng 98,6% kế hoạch, tăng 10,6% so với cùng kỳ. Tổng diện tích trồng rừng ước đạt trên 15.900 ha, bằng 103% kế hoạch, tăng 1,6% so với cùng kỳ. 10 tháng, đã công nhận được 43 sản phẩm OCOP, đạt 126,5% kế hoạch.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10 ước tăng 13,7% so với cùng kỳ, là chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng cao nhất so với cùng kỳ trong vòng 3 năm 2021 - 2023. Tính chung 10 tháng, IIP ước tăng 5,5% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt trên 13.700 tỷ đồng, bằng 81,5% kế hoạch, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng cao so với cùng kỳ năm trước, ước đạt trên 21.500 tỷ đồng, bằng 84,4% kế hoạch, tăng 9,6% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu hàng hóa 10 tháng ước đạt 279,8 triệu USD, bằng 79,9% kế hoạch, tăng 12% so với cùng kỳ.

Hoạt động du lịch tiếp tục có khởi sắc, lượng khách du lịch đến tỉnh tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm 2022. 10 tháng ước đón trên 1,7 triệu lượt khách, bằng 119,5% kế hoạch, tăng 22,6% so với cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 16.500 tỷ đồng, bằng 82,5% kế hoạch, tăng 7,6% so với cùng kỳ; 10 tháng đã cấp chứng nhận đăng ký thành lập cho 278 doanh nghiệp, bằng 84,2% kế hoạch, tăng 1,1% so với cùng kỳ; 93 hợp tác xã, bằng 116,3% kế hoạch; 438 tổ hợp tác, bằng 146,0% kế hoạch.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 10 tháng năm 2023 ước đạt 2.509,1 tỷ đồng, bằng 48,3% dự toán, bằng 77,6% so với cùng kỳ năm 2022...

Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải thảo luận về tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng giao thông

Tại Phiên họp, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến vào Dự thảo Quyết định ban hành quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai ban hành kèm theo Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Đồng thời, thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; các giải pháp để đảm bảo hoàn thành toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Phiên họp

Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn nhấn mạnh: Trong 10 tháng năm 2023, UBND tỉnh đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Một số chỉ tiêu KTXH quan trọng có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2022: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,7%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,6%; Số lượt khách du lịch tăng 22,6%; Tổng vốn đầu tư phát triển tăng 7,6%; Giá trị xuất khẩu tăng 12%...

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số chỉ tiêu KTXH đạt thấp so với kế hoạch như: Thu ngân sách; Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành của tỉnh tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại năm 2023 nhất là những chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt thấp hoặc khó hoàn thành để tập trung triển khai đảm bảo hoàn thành ở mức độ cao nhất Chương trình hành động số 135 của Tỉnh uỷ, Chương trình hành động số 01 của UBND tỉnh.

Tập trung xây dựng Chương trình công tác năm 2024 của UBND tỉnh, các chương trình làm việc của các Hội đồng, Ban chỉ đạo liên quan đến UBND tỉnh đảm bảo sát thực, khả thi, hiệu quả, phù hợp với định hướng của Trung ương và các Chương trình hành động số 10, số 40 của Tỉnh ủy và Chương trình nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Kế hoạch phát triển KTXH, Kế hoạch đầu tư công, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026 trình các cấp thẩm quyền xem xét, quyết định theo Nghị quyết số 136 ngày 21/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Khẩn trương xây dựng, trình ban hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Yên Bái.

Tập trung cao độ công tác thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, quyết liệt triển khai các Chương trình MTQG, Chương trình phục hồi và phát triển KTXH.

Hoàn thiện, ban hành phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 bảo đảm mục tiêu tinh gọn tổ chức bộ máy, kết hợp với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tập trung chuẩn bị chu đáo, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nội dung trình Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp cuối năm) - HĐND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các lĩnh vực trong đó tập trung rà soát, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2023; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại ngành công nghiệp; mở rộng xuất khẩu và kích cầu tiêu dùng trong những tháng cuối năm...

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023 đạt dự toán HĐND tỉnh giao, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, mở rộng cơ sở thu, chống thất thu thuế. Thực hiện nghiêm quy định dành quỹ đất làm nhà ở xã hội và bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa phát triển nhà ở thương mại và nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng; kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định về quy hoạch, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, quản lý việc cấp giấy phép xây dựng, quản lý chất lượng, trật tự xây dựng; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, rà soát, đối với các đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ giảm nghèo bền vững năm 2023 theo kế hoạch. Hoàn thành hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng năm 2023 xong trước dịp Tết Nguyên đán 2024. Tiếp tục triển khai các giải pháp để kích cầu du lịch, nhất là du lịch nội địa trong những tháng cuối năm.

Phối hợp với các cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, bảo đảm giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp ngay tại địa phương, cơ sở…

Tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024 đảm bảo đủ số lượng, chất lượng chỉ tiêu được giao; Đẩy nhanh tiến độ thẩm định, tham mưu việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đảm bảo chất lượng, theo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra; khẩn trương hoàn chỉnh Đề án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính đối với đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên và đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên giai đoạn 2023 - 2025; khẩn trương hoàn chỉnh Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022 - 2026.

 

 

 

1400 lượt xem
Tiến Lập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h