Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2023

03/11/2023 17:25:03 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Chiều 3/11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2023 với chủ đề:“Thanh niên tỉnh Yên Bái với công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tham gia phát triển kinh tế - xã hội”.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Dự và đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Giàng A Tông - Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Yên Bái; đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Trọng - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; đồng chí Hà Đức Hải - Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái. Dự Hội nghị còn có gần 1.000 đoàn viên thanh niên ở điểm cầu chính và điểm cầu tại các huyện, thị trong tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị đối thoại là dịp để UBND tỉnh đánh giá, ghi nhận những đóng góp của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Đây cũng là dịp để Chủ tịch UBND tỉnh và Lãnh đạo các sở, ban, ngành lắng nghe, trao đổi về những ý kiến, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của thanh niên về xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và các vấn đề thanh niên đang quan tâm. Ngoài việc hỗ trợ, giải quyết việc làm, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, hội nghị đối thoại lần này rất quan tâm đến chủ đề Thanh niên tỉnh Yên Bái với công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tham gia phát triển kinh tế - xã hội”. Vì hiện nay, chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, là xu thế tất yếu trên toàn cầu cũng như trong cả nước. Tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã xác định một trong bảy nhiệm vụ trọng tâm là “tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, thích ứng với Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, từng bước phát triển nền kinh tế số, xã hội số”. Tỉnh ủy Yên Bái cũng đã ban hành Nghị quyết số 51 ngày 22/7/2021 về chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025. Năm 2023 đã được tỉnh Yên Bái xác định là năm “Bứt phá trong chuyển đổi số”; với mục tiêu "Chuyển đổi số giúp người dân hạnh phúc hơn". Nhiệm vụ này cũng đặt ra yêu cầu đối với thanh niên - lực lượng tiên phong trong khai thác và sử dụng nền tảng số, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật cao vào sản xuất, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh thêm: Hội nghị đối thoại năm nay mang chủ đề:Thanh niên tỉnh Yên Bái với công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tham gia phát triển kinh tế - xã hội”, thể hiện ý nghĩa và kỳ vọng Đảng bộ, chính quyền các cấp đặt vào thanh niên là lực lượng năng động, sáng tạo, trí tuệ, nhạy bén với khoa học công nghệ, đi đầu và đóng góp quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của tỉnh”.

Tại Hội nghị, đã có 16 ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của các bạn đoàn viên, thanh niên gửi đến các cấp lãnh đạo tỉnh. Trong đó, các ý kiến tập trung vào các vấn đề như: giải pháp thực hiện chuyển đổi số trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; chính sách, giải pháp giải quyết việc làm hiệu quả, bền vững cho thanh niên, góp phần phát huy vai trò của lao động thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; chủ trương, giải pháp để quản lý mạng xã hội, quản lý, kiểm soát thông tin, ngăn chặn các bài viết xấu, thông tin sai trái gây hoang mang, bức xúc trong dư luận xã hội và thanh niên; giải pháp giải quyết tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn trong thời gian tới; định hướng cho thanh niên về khởi nghiệp số; chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc trở về địa phương làm việc; chủ trương của tỉnh trong việc kêu gọi đầu tư các công ty, doanh nghiệp thực phẩm và tiêu thụ sản phẩm từ nông nghiệp trên địa bàn…

Đại diện đoàn viên, thanh niên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình với các cấp lãnh đạo tỉnh

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị đã lắng nghe, giải đáp đúng - trúng - thỏa đáng những câu hỏi của thanh niên. Đồng thời, đã đưa ra những giải pháp thực hiện chương trình hỗ trợ thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và đề xuất, hiến kế về các giải pháp nhằm phát huy vai trò của thanh niên, xây dựng thế hệ trẻ Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, nhất là người đứng đầu tiếp tục quan tâm, chăm lo bồi dưỡng, giáo dục và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thế hệ trẻ, tạo điều kiện cho thanh niên học tập, phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng cao chất lượng nhân lực khu vực nông nghiệp, nông thôn, nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy giá trị, bản sắc văn hoá, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển.

Đồng thời, tăng cường gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với thanh niên, kịp thời lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số của tỉnh.

Đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của thanh niên, từ đó nghiên cứu, đề xuất những giải pháp, dự án, đề án phát triển thanh niên trong giai đoạn mới; quan tâm hỗ trợ, thúc đẩy thanh niên đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; chăm lo đào tạo, rèn luyện, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ trong các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và các địa phương. Các kiến nghị trong và sau đối thoại cần được kết luận rõ ràng hoặc có lộ trình cụ thể về thời gian giải đáp, phản hồi; không để xảy ra tình trạng sau đối thoại, các ý kiến chậm được giải quyết...

Đồng chí giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Tỉnh Đoàn Thanh niên tiếp tục nghiên cứu, tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình đối thoại với thanh niên hằng năm theo hướng đổi mới về nội dung, hình thức, phù hợp với tình hình thực tế và đạt hiệu quả thiết thực; Tỉnh đoàn thanh niên chỉ đao các cấp bộ đoàn chủ động tổng hợp nhu cầu, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của thanh niên, lựa chọn chủ đề và phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng kế hoạch đối thoại hằng năm.

Các tổ chức Đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên phải thực sự đổi mới công tác vận động, tập hợp, đoàn kết, định hướng cho thế hệ trẻ, nhất là phương thức tổ chức các phong trào, nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của thanh niên, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đồng thời, giáo dục, bồi đắp cho đoàn viên, thanh niên tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển và cống hiến; thực sự là thế hệ trẻ Yên Bái - những công dân số tự tin, năng động, “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn tham quan các gian hàng chuyển đổi số của thanh niên

Lãnh đạo Tỉnh đoàn tham quan gian hàng của thanh niên

Nhân dịp này, UBND tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2023 - 2027 với những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm phối hợp thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên, chăm lo, bồi dưỡng thanh niên trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2023 - 2027

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân là thanh niên tiêu biểu năm 2023

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân là thanh niên tiêu biểu năm 2023

Cũng nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 20 cá nhân là thanh niên tiêu biểu năm 2023.

2097 lượt xem
Lan Hương

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h