Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Khai mạc kỳ họp thứ 17 (kỳ họp giữa năm 2024) - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

10/07/2024 09:06:39 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng 10/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ 17 (kỳ họp giữa năm 2024). Kỳ họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2024; đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; xem xét các báo cáo theo luật định; thông qua các dự thảo nghị quyết và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Quang cảnh Kỳ họp

Tham dự Kỳ họp có đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Tạ Thị Yên - Phó trưởng Ban Công tác Đại biểu Quốc hội thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố; đại diện cán bộ Đề án 11 của tỉnh.

 

Các đại biểu tham dự Kỳ họp

 

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung xem xét, thảo luận các báo cáo của UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2024 theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh; đánh giá sâu sắc trên tất cả các mặt công tác, trong đó, chỉ ra các mặt tồn tại, hạn chế; phân tích nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan; đề xuất các giải pháp hiệu quả nhằm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch của năm.

 

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp

 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị đại biểu nghiên cứu tham gia vào báo cáo, dự thảo nghị quyết. Đối với nội dung đại biểu tham gia, chủ tọa kỳ họp sẽ đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban, ngành giải trình làm rõ để thống nhất thông qua nghị quyết về giám sát chuyên đề.

Kỳ họp dành thời gian phù hợp tiến hành chất vấn, thảo luận, giải trình về các vấn đề đại biểu, cử tri và Nhân dân quan tâm. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, nắm tình hình địa phương, lựa chọn những vấn đề nổi cộm mà cử tri quan tâm, theo dõi để nêu câu hỏi chất vấn ngắn gọn, cụ thể, trọng tâm. Quá trình trả lời chất vấn, đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đi thẳng vào vấn đề, đúng nội dung, đúng thẩm quyền.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận về 23 tờ trình và dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu sâu từng nội dung; trong quá trình thảo luận, cần căn cứ những mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2024 và kế hoạch hoàn thành cả giai đoạn 5 năm (2021 - 2025). Dự báo tình hình trong thời gian tới để có những ý kiến đóng góp cụ thể, đề xuất giải pháp hiệu quả để HĐND tỉnh có cơ sở quyết nghị các cơ chế, chính sách đảm bảo hiệu lực, hiệu quả… vì sự phát triển của tỉnh và sự mong đợi của cử tri và Nhân dân.

 

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo Kỳ họp

 

Phát biểu chỉ đạo Kỳ họp, đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu kỹ lưỡng các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh để thảo luận, phân tích, đánh giá sát thực, khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được; chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế, khó khăn, bất cập, nguyên nhân khách quan và chủ quan; đồng thời, đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2024.

Đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh báo cáo, giải trình làm rõ thêm các vấn đề về những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đặc biệt là nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm, bao gồm cả việc điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, kịch bản thu ngân sách theo hướng kiên định mục tiêu, linh hoạt về giải pháp để bảo đảm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh.

Đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài; học sinh, sinh viên tham gia chương trình hợp tác đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh với các trường cao đẳng, đại học nước ngoài, giai đoạn 2024 - 2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là chính sách lần đầu tiên ban hành tại tỉnh, có mức độ tác động sâu rộng. Đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, thấu đáo trước khi quyết nghị thông qua, bảo đảm Nghị quyết sau khi ban hành có tính khả thi cao, sớm đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả thiết thực, thực sự tạo bước đột phá trong lĩnh vực lao động, việc làm, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét, quyết nghị thông qua việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số nghị quyết quan trọng. Đây đều là những nghị quyết có tác động, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình Kỳ họp và báo cáo thẩm tra của các ban của HĐND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tích cực thảo luận, tham gia ý kiến sâu sắc, kỹ lưỡng vào nội dung các dự thảo nghị quyết để thống nhất quyết nghị thông qua, tạo cơ sở pháp lý để UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Một trong những nội dung quan trọng tại Kỳ họp là thực hiện chức năng giám sát của HĐND tỉnh đối với hoạt động của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh, cũng như tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, lựa chọn những lĩnh vực, nội dung quan trọng, cấp thiết, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, đang được cử tri và Nhân dân quan tâm để tiến hành giám sát, chất vấn nhằm làm rõ trách nhiệm của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh và các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của Nhân dân.

Kỳ họp diễn ra trong thời gian 02 ngày với rất nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh và các sở, ngành chức năng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, báo cáo giải trình làm rõ các nội dung trình Kỳ họp để các đại biểu HĐND tỉnh có đầy đủ thông tin và căn cứ thảo luận, thống nhất quyết nghị thông qua. Ngay sau kỳ họp, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương cụ thể hóa các Nghị quyết của HĐND tỉnh thành các quyết định, chương trình, kế hoạch, đề án để tổ chức thực hiện kịp thời, chất lượng, hiệu quả. Đề nghị HĐND tỉnh, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, kịp thời đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung những nội dung chưa phù hợp với thực tiễn, nhằm hoàn thành toàn diện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và giai đoạn 5 năm 2021-2025, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Những thông tin về Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa XIX sẽ được Cổng Thông tin điện tử tỉnh tiếp tục cập nhật.       

 

 

321 lượt xem
Thanh Bình - Nguyễn Hiên - Thu Nga

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h