Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn bản mới

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình hành động “Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI)” tỉnh Yên Bái

23/05/2023 15:45:56 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 795/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình hành động “Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI)” tỉnh Yên Bái. Đồng chí Trần Huy Tuấn - Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh là Trưởng Ban Chỉ đạo. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là Phó Trưởng ban Thường trực; đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là Phó Trưởng ban.

Hội nghị tổng kết và công bố kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021

Ban Chỉ đạo PCI có nhiệm vụ tham mưu, giúp ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Yên Bái theo đúng quy định và đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra. Phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các chuyên gia tổ chức Hội thảo để phân tích, đánh giá sâu kết quả PCI của tỉnh Yên Bái qua từng năm. Tìm ra những điểm hạn chế của các chỉ số thành phần, các chỉ tiêu đánh giá PCI và đề ra các giải pháp khắc phục, duy trì đà cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh theo hướng công khai, minh bạch, bình đẳng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững.

Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; đề xuất giải quyết, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời tổng hợp, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22/5/2023 và thay thế Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

1173 lượt xem
Hiền Trang

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h