Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Kinh tế

Hội Nông dân các cấp đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

25/11/2022 16:05:46 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngay từ đầu năm các cấp Hội Nông dân đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, lồng ghép tổ chức các hoạt động tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ khuyến khích nông dân phát triển sản xuất gắn với xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu và quảng bá sản phẩm, hàng hoá...

Nhiều mô hình chăn nuôi của hội viên nông dân cho hiệu quả kinh tế cao

Các cấp Hội phát động và tổ chức cho hội viên nông dân đăng ký thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2022. Kết quả đã có 57.397 hộ đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp năm 2022. Trong năm 2022, đã có 4 hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp TW, có 2 hộ đạt danh nhiệu nông dân Việt Nam tiêu biểu xuất sắc. 

Qua phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của Hội đã góp phần hình thành các mô hình sản xuất chuyên canh, phát triển kinh tế tập thể tạo nên những nhân tố đi đầu trong chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, cơ cấu lao động nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Nhiều mô hình cho hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình trồng lúa nếp 87, tẻ đỏ tại xã Hát Lừu, mô hình trồng cây Sơn tra tại các xã Xà Hồ, Bản Công, Bản Mù, Tà Xi Láng, Làng Nhì, huyện Trạm Tấu; Mô hình trồng lúa chất lượng cao tại xã Nghĩa Lợi; mô hình nuôi dê sinh sản xã Nghĩa Phúc; mô hình trồng ớt ngọt xã Thanh Lương, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ; mô hình chăn nuôi gà tại các xã Minh Quán, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên; mô hình nuôi cá lồng tại xã Vĩnh Kiên, Hán Đà, huyện Yên Bình; mô hình chăn nuôi trâu, bò tại các xã Mông Sơn (huyện Yên Bình), xã Động Quan, Tân Lĩnh, Minh Tiến (huyện Lục Yên); mô hình nuôi ong tại xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái; mô hình trồng, chế biến quế tại các xã của huyện Văn Yên...

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động các hộ hội viên, hộ sản xuất kinh doanh giỏi giúp số tiền 1.287 triệu đồng với hình thức cho vay lãi suất thấp hoặc không lãi, trên 2.480 ngày công lao động, hàng chục nghìn cây, con giống để hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo, hộ hội viên thiếu vốn, thiếu lao động phát triển sản xuất.

Phong trào đã khuyến khích, động viên hội viên, nông dân phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, từ phong trào hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “đền ơn đáp nghĩa”; các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo của tỉnh, khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc.

1783 lượt xem
Hiền Trang

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h