Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Kinh tế

Giá trị sản xuất công nghiệp 11 tháng năm 2022 ngành khai khoáng tăng 11% so với cùng kỳ

28/11/2022 13:34:33 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Giá trị sản xuất công nghiệp 11 tháng năm 2022 ngành khai khoáng theo giá so sánh 2010 đạt trên 5.400 tỷ đồng tăng 11% so với cùng kỳ; bằng 91% kế hoạch năm (kế hoạch 6.000 tỷ đồng).

Hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tạo được việc làm cho trên 7.865 lao động, với mức thu nhập bình quân khoảng 7 triệu đồng/người

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu đạt khá so với kế hoạch, tăng cao so với cùng kỳ: Felspat bột đạt 146.747 tấn bằng 97,3% so với kế hoạch (KH) và tăng 27%; Đá CaCO3 hạt và bột đạt 1.684.866 tấn bằng 99% so với KH và tăng 18%; Đá Block đạt 66.023 m3 bằng 91% kế hoạch và tăng 22%; Tinh quặng sắt đạt 248.849 tấn bằng 78,5% kế hoạch và tăng 71%; Đá xẻ đạt 840.273 m2, bằng 97,4% kế hoạch, tăng 27,7% so với cùng kỳ; Chì - kẽm đạt 22.500 tấn bằng 112 % kế hoạch, tăng 20%; Đá xây dựng đạt 780.278 m3 đạt 103% kế hoạch, tăng 13% so với cùng kỳ.

Hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tạo được việc làm cho trên 7.865 lao động, với mức thu nhập bình quân khoảng 7 triệu đồng/người, đóng góp ngày càng cao cho ngân sách (trong đó tiền cấp quyền khai thác mỏ đến hết tháng 10 trên 70 tỷ đồng). Ngoài nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã đóng góp, ủng hộ cho địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng tại nơi có mỏ và nhà máy hoạt động.

1096 lượt xem
Hiền Trang

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h