Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Văn hóa - Xã hội

Nông dân Trấn Yên tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường

13/05/2023 07:52:51 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động hỗ trợ nông dân tham gia thực hiện các tiêu chí về nông thôn mới; vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tích cực tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt bền vững để xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, làm tiền đề xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao.

Hội viên nông dân xã Hưng Thịnh tu sửa, nâng cấp đường GTNT

Thông qua các hoạt động của tổ chức Hội, hội viên nông dân tích cực tham gia hưởng ứng đóng góp tiền, công lao động, hiến đất xây dựng các tiêu chí nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ, hội viên nông dân đóng góp trên 210 tỷ đồng; hơn 115.000 ngày công lao động, hiến 150.000 m2 đất để kiên cố hóa, sửa chữa 80 km đường giao thông; 25 cầu cống nhỏ; sửa chữa, nâng cấp 18 nhà văn hoá thôn; tu sửa 75km kênh mương nội đồng... duy trì có hiệu quả 45 mô hình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn; vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường do Chính phủ, tỉnh, huyện và địa phương phát động.

Hội Nông dân huyện tổ chức giải bóng chuyền Bông lúa vàng truyền thống

Vận động, hướng dẫn hộ gia đình hội viên xây dựng gia đình văn hoá. Hằng năm, vận động trên 12.000 hộ hội viên nông dân đăng ký và đạt danh hiệu gia đình văn hoá, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết; tham gia xây dựng thôn, bản, tổ dân phố văn hoá, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp, thực hiện nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; tổ chức và hướng dẫn nông dân tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho nông dân.

 Lưu giữ các giá trị văn hóa dân gian

Các Chi, Tổ hội tuyên truyền cho hơn 18.000 lượt hội viên về các chính sách an sinh xã hội, an toàn thực phẩm, an toàn lao động, bình đẳng giới, dân số-kế hoạch hoá gia đình, tuyên truyền phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống... Tỷ lệ hội viên tích tham gia Bảo hiểm Y tế đạt trên 98%.

 

 

501 lượt xem
Theo Trang TTĐT huyện Trấn Yên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h