Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Kinh tế

Xã Ngòi A, huyện Văn Yên đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

01/07/2021 14:27:40 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng 1/7, Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị thẩm định xét công nhận xã Ngòi A, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thẩm định dự và chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Ngòi A là xã vùng thấp nằm ở phía Đông Nam của huyện Văn Yên. Ngay từ khi bắt đầu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền xã đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính dài hạn về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và quốc phòng, an ninh tại địa phương. Với phương châm “Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, nhà nước hỗ trợ, cấp ủy Đảng, Chính quyền đóng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; Ủy ban mặt trận tổ quốc xã chủ trì cùng các tổ chức chính trị - xã hội vận động mọi tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ngòi A luôn chú trọng triệt để nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”.

Xã đã chú trọng xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp

Sau 10 năm thực hiện chương trình, diện mạo nông thôn mới của xã đã thay đổi rõ rệt. Hệ thống đường giao thông cơ bản đáp ứng các yêu cầu dân sinh và sản xuất của địa phương, trong đó 100% đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa và bê tông hóa. Hệ thống thủy lợi được đầu tư, nâng cấp, kiên cố hóa, đáp ứng nhu cầu tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. 100% các hộ dân trên địa bàn xã được sử dụng điện lưới quốc gia. Cơ sở hạ tầng văn hóa, hạ tầng thương mại nông thôn được quan tâm đầu tư.

Hệ thống thủy lợi được quan tâm đầu tư, đáp ứng phục vụ nhu cầu cầu tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai trên địa bàn xã

Xưởng sơ chế gỗ rừng trồng tạo việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn xã Ngòi A

Cơ cấu kinh tế và các hình thức sản xuất được chuyển dịch và phát triển phù hợp với lợi thế của địa phương, gắn nông nghiệp với sản xuất hàng hóa có liên kết đầu ra cho sản phẩm. Trong đó, xã đã tập trung phát triển kinh tế rừng, chế biến gỗ rừng trồng và các ngành nghề dịch vụ thương mại, tiểu thủ công nghiệp; thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân ổn định đầu đàn gia súc, gia cầm, diện tích nuôi trồng thủy sản hiện có, mở rộng diện tích trồng cây lâu năm và cây hàng năm. Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người /năm của xã đạt 37,5 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn năm 2020 là 2,46%. Gần 93% lao động trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Tại Hội nghị, các ngành thành viên Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh đã tham gia ý kiến vào báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới của xã và thống nhất xã Ngòi A, huyện Văn Yên đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đủ điều kiện trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thẩm định đề nghị UBND huyện Văn Yên và UBND xã Ngòi A nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu của các ngành thành viên Hội đồng thẩm định, khẩn trương hoàn thiện báo cáo, hồ sơ theo quy định để trình UBND tỉnh công nhận xã Ngòi A đạt chuẩn nông thôn mới; xem xét, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới của xã để đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng; Xem xét, lựa chọn một công trình phúc lợi xã hội để đề nghị tỉnh tặng thưởng cho xã đạt chuẩn nông thôn mới; Xây dựng kế hoạch, dự kiến thời gian và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Lễ công bố quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Ngòi A đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con nhân dân xã tiếp tục chung sức, đồng lòng, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

78 lượt xem
Thu Nga