Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Kinh tế

Phụ nữ Trấn Yên chung sức xây dựng nông thôn mới

08/09/2021 08:20:17 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Trấn Yên triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua, vận động phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường...

Toàn huyện đã thành lập và duy trì 190 đoạn đường phụ nữ tự quản bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp; 56 mô hình chi hội phụ nữ “5 không 3 sạch”; xây dựng 650 tuyến đường hoa...

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Trấn Yên hiện có 23 cơ sở hội với 190 chi hội trực thuộc; tổng số hội viên là hơn 17.500 người; tỷ lệ thu hút đạt 85%. 

Xác định phát triển kinh tế, giảm nghèo, tăng thu nhập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện xây dựng nông thôn mới (XDNTM), 5 năm qua, các cấp hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn cho hàng ngàn hội viên vay vốn với tổng dư nợ hơn 110 tỷ đồng. 

Các nguồn vốn vay đã giúp chị em, nhất là chị em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện mở rộng sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế nâng cao thu nhập. Qua đó, giúp 315 hộ phụ nữ thoát nghèo; giúp trên 300 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 2,11%. 

Các cấp hội còn tích cực vận động chị em cơ cấu lại hình thức tổ chức sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; 100% cơ sở hội đều có điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi có thu nhập từ 500 đến 1 tỷ đồng/năm trở lên. 

Hội viên phụ nữ trong huyện còn mạnh dạn đổi mới hình thức làm ăn theo hướng liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm mới cho hội viên phụ nữ. Hiện, toàn huyện có 37 doanh nghiệp, 15 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ thu hút trên 50% lao động nữ. 

Xác định thực hiện tốt Cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch” góp phần thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường là nhiệm vụ xuyên suốt trong tham gia XDNTM, Hội LHPN huyện Trấn Yên tăng cường vận động cán bộ, hội viên thực hiện nội dung "sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”.

Hội hướng dẫn chị em hưởng ứng Phong trào "Sản xuất thực phẩm sạch”, "Tiêu dùng sạch”; đóng góp công sức, kinh phí làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, thắp sáng đường quê, trồng cây xanh, nạo vét kênh mương, hạn chế sử dụng túi ni lông...  

Đến nay, toàn huyện đã thành lập và duy trì 190 đoạn đường phụ nữ tự quản bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp; 56 mô hình chi hội phụ nữ "5 không 3 sạch”; xây dựng 650 tuyến đường hoa; 720 nhà sạch vườn đẹp; xây dựng hơn 30.000 hố rác; 40 tuyến đường điện thắp sáng đường quê với tổng chiều dài hơn 40 km… 

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN huyện Trấn Yên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; tiên phong hành động vì hạnh phúc, bình đẳng và sự phát triển của phụ nữ; theo hướng "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; góp phần xây dựng huyện Trấn Yên phát triển nhanh, bền vững theo hướng "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” gắn với xây dựng thành công huyện nông thôn mới kiểu mẫu. 

Với mục tiêu đó, Hội LHPN huyện phấn đấu hàng năm, mỗi cơ sở hội có các loại hình, mô hình hoạt động để vận động phụ nữ rèn luyện sức khỏe, phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng; mỗi năm giúp 21 hộ hội viên thoát nghèo; hỗ trợ nâng cao năng lực cho đối tượng phụ nữ là chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã. 

Ngoài ra, vận động, hỗ trợ thành lập mới 3 doanh nghiệp, hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý. Hàng năm, vận động, hỗ trợ 30 hộ đạt tiêu chí gia đình "5 không, 3 sạch”; mỗi cơ sở hội đăng ký và thực hiện 1 công trình, phần việc góp phần duy trì xã NTM, xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu… 

40 lượt xem
1