Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Kinh tế

Yên Bái ban hành Cẩm nang hướng dẫn thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác

03/05/2019 14:41:52 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định số 555/QĐ-UBND ban hành Cẩm nang hướng dẫn thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác.

Sản xuất rau an toàn tại HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Phú Đạt, Văn Yên

Cẩm nang là cơ sở quan trọng hỗ trợ các địa phương, đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác theo Chương trình hành động số 144-CT/TU ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019.

Cẩm nang tóm lược những nội dung quan trọng và thiết yếu về việc thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác; văn bản pháp luật quy định về tổ chức hoạt động chế độ báo cáo tình hình hoạt động, công tác kế toán, tín dụng nội bộ và chế độ quản lý tài chính của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác.

Cẩm nang cũng giới thiệu các văn bản chính sách hỗ trợ, ưu đãi của trung ương và của tỉnh với hợp tác xã, tổ hợp tác và một số văn bản pháp luật khác liên quan đến hợp tác xã, tổ hợp tác. Đồng thời, hướng dẫn các bước thành lập, các mẫu phụ biểu, văn bản thực hiện thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác như: mẫu điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh của hợp tác xã; mẫu hợp đồng hợp tác của tổ hợp tác, mẫu giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã, đơn xin gia nhập tổ hợp tác...

CTV: Lan Anh

514 lượt xem