Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Kinh tế

Công nhận xã Tân Thịnh, Giới Phiên (thành phố Yên Bái); xã Quy Mông (huyện Trấn Yên) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

23/05/2019 14:11:48 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Tại Quyết định số 874, 873 và 872 ngày 22/5/2019, UBND tỉnh Yên Bái công nhận xã Tân Thịnh, Giới Phiên (thành phố Yên Bái); xã Quy Mông (huyện Trấn Yên) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Người dân xã Giới Phiên sản xuất miến đao.

UBND tỉnh chỉ đạo UBND xã Tân Thịnh, xã Giới Phiên (thành phố Yên Bái) và xã Quy Mông (huyện Trấn Yên) tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủQuy định cụ thể một số tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 607/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái để đảm bảo đủ điều kiện được công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định trong thời gian tới. 

Phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận xã Tân Thịnh, Giới Phiên (thành phố Yên Bái), xã Quy Mông (huyện Trấn Yên) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

688 lượt xem
Ban Biên tập