Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Chính sách thực hiện nông thôn mới >> Kinh tế

Lục Yên đánh giá sản phẩm tham gia chương trình OCOP

29/05/2020 15:06:04 Xem cỡ chữ Google
Vừa qua, UBND huyện Lục Yên tổ chức Hội nghị đánh giá sản phẩm tham gia chương trình OCOP lần 1, năm 2020. Đến dự có lãnh đạo Chi Cục Phát triển nông thôn tỉnh; các đồng chí trong tổ tư vấn giúp việc hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP huyện.

Các sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng OCOP.

Thực hiện quyết định số 490/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2018-2020, UBND huyện Lục Yên đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch, thành lập hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP gồm 8 thành viên do đồng chí Đinh Khắc Yên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch hội đồng và triển khai đến các xã, thị trấn, các cơ sở sản xuất, hợp tác xã và các hộ kinh doanh đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, có 3 sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm tham gia đánh giá phân hạng OCOP bao gồm: dầu lạc trắng; dầu lạc đỏ; lạc ri vỏ đỏ của HTX Thái Sơn xã Tân Lĩnh. Các sản phẩm được hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP của huyện chấm điểm, đánh giá, xếp hạng sản phẩm 3 sao theo Bộ tiêu chí OCOP, trong đó Lạc ri vỏ đỏ 57,6 điểm; dầu lạc trắng và dầu lạc đỏ 62,2 điểm.

Kết quả đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP huyện Lục Yên đợt 1 năm 2020 sẽ được hoàn thiện hồ sơ để chuyển sang hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh để làm căn cứ xét duyệt quyết định cấp sao cho các sản phẩm.

1565 lượt xem
Ban biên tập (tổng hợp)