Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Chương trình xây dựng nông thôn mới Yên Bái

Âu Lâu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

11/11/2020

Năm 2017, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (XDNTM) và là một trong 3 xã đầu tiên của thành phố được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao đầu tháng 9/2020. Hiện nay, xã tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí và phấn đấu hoàn thành XDNTM kiểu mẫu vào cuối năm.

Văn Yên quyết tâm xây dựng nông thôn mới

11/11/2020

Đến những xã nông thôn mới (NTM) của Văn Yên hôm nay, ai cũng cảm nhận rõ sự thay đổi diện mạo của những vùng đất này. Những con đường liên thôn, nội đồng được kiên cố hóa, bê tông sạch đẹp được tô điểm bởi những đường hoa đầy màu sắc; những ngôi nhà khang trang, hiện đại được mọc lên san sát… đã tạo nên diện mạo rực rỡ cho những vùng quê nông thôn mới.

Yên Bái: Phấn đấu đến năm 2025, có thêm 46 xã đạt chuẩn nông thôn mới

30/09/2020

Trong giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh Yên Bái tiếp tục huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới của 76 xã đã đạt chuẩn gắn với đô thị hóa nông thôn; phấn đấu đến năm 2025, có thêm 46 xã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện Văn Yên, huyện Yên Bình đạt tiêu chí huyện nông thôn mới; thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đại Lịch phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao

30/09/2020

Để hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao vào năm 2022 và đạt xã nông thôn kiểu mẫu vào năm 2025, xã Đại Lịch (Văn Chấn) đã và đang đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ, nâng cao thu nhập cho người dân.

Tân Thịnh: Phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2020

08/09/2020

Năm 2020, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn là địa phương thứ 2 của huyện, sau xã Thượng Bằng La đăng ký phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2021.

Trạm Tấu: Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới đạt trên 553 tỷ đồng

07/09/2020

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Trạm Tấu đã huy động, lồng ghép, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng nông thôn mới.

Văn Yên phấn đấu đạt huyện nông thôn mới vào năm 2025

07/09/2020

Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới (XDNTM), diện mạo nông thôn huyện Văn Yên thay đổi nhanh chóng, cơ sở hạ tầng từng bước được hoàn thiện; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên rõ rệt.

Xây dựng nông thôn mới ở Mù Cang Chải

13/08/2020

Sau 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Mù Cang Chải đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đến nay, toàn huyện có 01 xã đạt 12 tiêu chí; 03 xã đạt 10 tiêu chí; 03 xã đạt 9 tiêu chí; 03 xã đạt 8 tiêu chí; 03 xã đạt 06 tiêu chí.

Phụ nữ Trấn Yên chung tay xây dựng nông thôn mới

17/12/2019

CTTĐT - Trong thời gian qua các cấp Hội phụ nữ huyện Trấn Yên đã cụ thể hóa Cuộc vận động chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM) với nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, giúp cho bộ mặt của mỗi xã, thị trấn trên địa bàn thay đổi diện mạo, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của toàn huyện.

Xây dựng nông thôn mới ở xã Yên Thái , huyện Văn Yên

17/12/2019

CTTĐT - Sau 8 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Yên Thái ( huyện Văn Yên) đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.