Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Kinh tế

Hoàn thuế điện tử: hướng tới mục tiêu tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp

07/06/2017 14:49:49 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT- Ngày 27/12/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2790/QĐ-BTC về việc áp dụng thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử (hoàn thuế điện tử). Trên địa bàn tỉnh Yên Bái, hoàn thuế điện tử dự kiến sẽ được triển khai từ ngày 1/5/2017.

Giao dịch tại bộ phận 1 cửa Chi cục Thuế thành phố Yên Bái.

Dịch vụ hoàn thuế điện tử là một dịch vụ công điện tử của ngành Thuế nhằm cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử. Dịch vụ này còn giúp cho Người nộp thuế có thể tra cứu kết quả xử lý hồ sơ đề nghị hoàn thuế mọi lúc, mọi nơi.

Từ tháng 12/2016 đến tháng 3/2017 Tổng cục Thuế đã thí điểm thực hiện hoàn thuế điện tử tại 13 tỉnh, thành phố lớn trên cả nước. Động thái này đã nhận được sự đánh giá cao của người nộp thuế với niềm tin về một quy trình hoàn thuế minh bạch, hạn chế tối đa những tiêu cực có thể xảy ra. Từ những kết quả, những đánh giá sau thời gian thí điểm hoàn thuế điện tử tại 13 địa phương. Bắt đầu từ tháng 5/2017, Tổng cục Thuế tiến hành mở rộng hoàn thuế điện tử trên địa bàn cả nước.

Khi áp dụng hoàn thuế điện tử, người nộp thuế không cần tới cơ quan thuế để làm thủ tục và nộp hồ sơ trực tiếp như trước đây mà ở bất kỳ nơi nào cũng có thể thực hiện được. Mọi thao tác hướng dẫn đều được đăng tải công khai trên cổng thông tin của cơ quan thuế. Sau khi hoàn tất kê khai, doanh nghiệp chỉ cần gửi bằng phương thức điện tử về cơ quan thuế và cơ quan thuế tiếp nhận ngay.

Khi tham gia dịch vụ hoàn thuế điện tử, Người nộp thuế được hưởng rất nhiều lợi ích như: Tiết kiệm thời gian, công sức trong việc gửi đề nghị hoàn thuế, hồ sơ giải trình, tài liệu bổ sung trong quá trình giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng so với gửi đề nghị hoàn trực tiếp hoặc qua đường bưu chính; Tiết kiệm thời gian, công sức trong việc nhận các thông báo/quyết định của cơ quan Thuế. Người nộp thuế cũng được Công khai, minh bạch việc giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng tại cơ quan Thuế. Như vậy sẽ giảm thiểu việc người nộp thuế phải tiếp xúc trực tiếp với cơ quan chức năng, qua đó nhằm giảm tiêu cực trong quá trình giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng. Ngoài ra người nộp thuế còn được cung cấp dịch vụ lưu trữ và tra cứu hồ sơ hoàn thuế điện tử và hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ vì các hồ sơ này đều được bảo mật trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Người nộp thuế đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hoàn xuất khẩu và hoàn dự án đầu tư đáp ứng đúng, đủ điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Quản lý thuế, đăng ký và được cơ quan Thuế chấp thuận thực hiện giao dịch điện tử theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Theo yêu cầu của Tổng cục Thuế thì dịch vụ hoàn thuế điện tử tại địa bàn tỉnh Yên Bái dự kiến sẽ được triển khai thành 02 giai đoạn.

Giai đoạn 1 từ ngày 01/5/2017 đến 31/7/2017: Cơ quan Thuế sẽ  tiến hành xác định danh sách Người nộp thuếđủ điều kiện tham gia hoàn thuế điện tử để lựa chọn Người nộp thuếthực hiện hoàn thuế điện tử và thông báo bằng văn bản cho Người nộp thuế biết. Ở giai đoạn này, Người nộp thuế được lựa chọn phải đảm bảo các tiêu chí có lịch sử chấp hành tốt pháp luật về thuế nói chung và hoàn thuế giá trị gia tăng nói riêng, Người nộp thuế đã thực hiện khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử với cơ quan Thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và thường xuyên có hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng thuộc trường hợp hoàn xuất khẩu, hoàn dự án đầu tư theo tháng, quý và nhận tiền hoàn trả qua tài khoản ngân hàng đã đăng ký với cơ quan Thuế.

Trong giai đoạn 2 từ ngày 01/8/2017 áp dụng đối với tất cả Người nộp thuế thực hiện khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử với cơ quan Thuế, có nhu cầu sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử, tự nguyện đăng ký sử dụng dịch vụ.

Hiện nay để việc triển khai Dịch vụ hoàn thuế điện tử thành công tại tỉnh Yên Bái, Cục Thuế tỉnh Yên Bái đang tập trung ráo riết cho công tác chuẩn bị từ việc xây dựng kế hoạch, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về dịch vụ, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị, chuẩn bị tập huấn, thực hành trên môi trường máy tính cho cán bộ và Người nộp thuế về quy trình thực hiện lập, gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế và nhận kết quả giải quyết hoàn thuế cho đến việc lựa chọn Người nộp thuế đủ điều kiện để tham gia đăng ký dịch hoàn thuế điện tử đều được Cục Thuế quan tâm.

Việc đưa dịch vụ hoàn thuế điện tử vào để phục vụ Người nộp thuế hướng tới mục tiêu đơn giản thủ tục hoàn thuế đối với người nộp thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuếchấp hành tốt pháp luật thuế và công khai, minh bạch việc giải quyết hoàn thuế tại cơ quan Thuế các cấp, đồng thời từng bước hoàn thiện giao dịch điện tử giữa người nộp thuếvà cơ quan Thuế, xây dựng môi trường quản lý thuế điện tử trong hệ thống thuế và trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước theo Chính phủ điện tử.

Qua đây, ngành Thuế cũng kỳ vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ tích cực, sự đánh giá cao từ phía Người nộp thuế như đối với việc khai thuế và nộp thuế điện tử mà trước đây ngành Thuế đã và đang thực hiện. Đồng thời việc triển khai lần này cũng sẽ đáp ứng yêu cầu tại các Nghị quyết số 19 năm 2015, 2016 và Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

272 lượt xem