Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Kinh tế

Mù Cang Chải: Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh

07/07/2017 15:22:58 Xem cỡ chữ Google
Nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), thời gian qua, huyện Mù Cang Chải đã tập trung vào hai giải pháp mang tính đột phá là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh.

Một góc thị trấn Mù Cang Chải, Yên Bái.

Năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật của huyện; ban hành các cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và bình đẳng cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ dân phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh ứng dựng công nghệ thông tin trong các ngành, lĩnh vực; thực hiện các giải pháp cải thiện và minh bạch hóa thông tin tín dụng, tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế bình đẳng và thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng theo cơ chế thị trường.

Trong cải cách hành chính, huyện tập trung chính vào các lĩnh vực: đăng ký kinh doanh, đăng ký thành lập hợp tác xã, đăng ký kê khai thuế, đất đai, cấp phép xây dựng, phê duyệt thiết kế xây dựng... bằng việc đơn giản thủ tục và rút ngắn 40 - 60% thời gian giải quyết thủ tục hành chính; hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư xác định địa điểm xây dựng phù hợp với quy hoạch, thẩm duyệt quy hoạch chi tiết.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Mù Cang Chải thực hiện nhiều giải pháp về cải cách chính sách và thủ tục hành chính thuế ở tất cả các lĩnh vực: đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế, miễn giảm thuế, hoàn thuế, qua đó đã tạo ra những chuyển biến căn bản trong công tác quản lý thuế; giúp các tổ chức, cá nhân tiết kiệm được thời gian, chi phí in ấn các bảng kê.

 Để tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp, huyện Mù Cang Chải đã đổi mới việc ban hành các quy định về hoạt động sản xuất, kinh doanh; thường xuyên rà soát, cải tiến các thủ tục và quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến giao đất, cho thuê đất; giải quyết kịp thời các vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến đất đai, tài nguyên, môi trường; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất để doanh nghiệp triển khai các dự án.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, huyện Mù Cang Chải đã phê duyệt kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng cho 6 công trình, 2 tổ chức, 34 hộ dân với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng; hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án nhà máy cải dầu, khu nghỉ dưỡng ngắm ruộng bậc thang tại các xã: Chế Cu Nha, La Pán Tẩn, Púng Luông; lập hồ sơ giải phóng mặt bằng Dự án Không gian văn hóa - du lịch bản sắc Mù Cang Chải, công trình thủy lợi Nậm Mở…

Hiện tại, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được huyện điều chỉnh theo hướng giảm dần việc hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách Nhà nước cho các doanh nghiệp nhà nước sang hỗ trợ gián tiếp cho tất cả các loại hình doanh nghiệp bảo đảm phù hợp với yêu cầu chung của tỉnh, góp phần phân bổ lại nguồn lực trong từng ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Đến nay, huyện Mù Cang Chải có 25 hợp tác xã (HTX) và 25 công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Nền kinh tế tập thể trên địa bàn huyện có bước phát triển theo hướng tích cực, giải quyết được việc làm cho nhiều lao động có thu nhập ổn định. Các HTX ngày càng phát huy tốt nội lực, mạnh dạn đầu tư công nghệ mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; mở rộng liên kết với các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế. Hàng năm, các HTX và các doanh nghiệp đều tích cực đóng góp cho ngân sách địa phương và các hoạt động từ thiện, ủng hộ xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã trong huyện.

Thời gian tới, huyện Mù Cang Chải sẽ tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng, tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; nâng cao chất lượng phục vụ tại bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông”; triển khai các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh của huyện; đẩy mạnh công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, vùng nông thôn làm căn cứ cho việc giao đất, cho thuê đất.

Huyện tiếp tục công khai các thông tin về quy hoạch trên trang thông tin điện tử để các nhà đầu tư dễ dàng tìm hiểu; hiện đại hóa công tác quản lý thuế, công khai các thủ tục hành chính thuế tại bộ phận một cửa; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn trong việc vận hành hệ thống đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể đối với việc cấp mã số doanh nghiệp.

 

306 lượt xem
1