Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Kinh tế

Yên Bái: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

10/06/2019 14:04:53 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy tại Hội nghị chuyên đề về công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2019 được tổ chức sáng 8/6/2019.

Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị do đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh chủ trì; dự Hội nghị còn có lãnh đạo HĐND tỉnh; UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh…

Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến các điểm cầu tại 9 huyện, thị, thành phố.

Trong thời gian vừa qua, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện triển khai kịp thời đảm bảo tiến độ của việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Kết quả, đã giảm 71 cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc, trong đó đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã giảm 21 cơ quan, đầu mối trực thuộc; cấp huyện giảm 27 phòng, ban trực thuộc; giảm 23 phòng tại các chi cục thuộc các sở, ban, ngành; giảm 130 lãnh đạo do sắp xếp lại bộ máy; giảm 277 biên chế và giảm 180 chỉ tiêu hợp đồng nhân viên thú y cấp xã.

Tháng 6/2018, tỉnh Yên Bái đã đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công vào sử dụng với 20 đầu mối là các sở, ban, ngành của tỉnh. Đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã đưa vào giải quyết 1.640 TTHC, tiếp nhận và giải quyết 14 thủ tục dịch vụ điện của Công ty Điện lực Yên Bái. Trung tâm đã tiếp nhận 20.107 hồ sơ, đã giải quyết 19,367 hồ sơ, trong đó, tỷ lệ hồ sơ đúng hạn và trước hạn là 99,7% với 99,9% người dân, tổ chức đánh giá hài lòng và rất hài lòng với việc giải quyết TTHC tại Trung tâm. Bộ phận Hành chính công cấp huyện, xã đã tiếp nhận 50.909 hồ sơ, với tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 99,98%.

Tỉnh Yên Bái cũng quyết liệt triển khai việc sắp xếp lại thôn, bản, tổ dân phố theo Thông tư của Bộ Nội vụ. Sau khi tiến hành sắp xếp, đến nay tỉnh Yên Bái còn 1.364 thôn, bản, tổ dân phố, giảm 985 đơn vị, hàng năm tiết kiệm cho ngân sách nhà nước trên 70 tỷ đồng.

Theo Kết quả khảo sát Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018, tỉnh Yên Bái xếp thứ 42/63 tỉnh, thành phố trên cả nước, tăng 4 bậc so với năm 2017 và 9 bậc so với năm 2015 và nằm ở tốp đầu của nhóm có chất lượng điều hành trung bình.

Với những nỗ lực của tất cả các ngành, các cấp và địa phương trong tỉnh trong cải cách hành chính, Chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI 2018) cho thấy 2/8 chỉ số nội dung được đánh giá nhóm các tỉnh đạt mức cao nhất, 5/8 chỉ số được đánh giá nhóm các tỉnh đạt mức trung bình cao.

Tại Hội nghị, Sở Nội vụ đã công bố kết quả khảo sát đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Yên Bái trong năm 2018. Theo đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp đứng đầu trong 15 sở, ban, ngành; huyện Mù Cang Chải đứng thứ Nhất trong 9 huyện, thị xã, thành phố.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận một số nội dung làm rõ thêm những kết quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính; việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một của liên thông; nguyên nhân của việc đưa TTHC ra giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của một số sở, ngành còn thấp; việc tháo gỡ khó khăn trong giải quyết các thủ tục, hồ sơ đặc biệt trong lĩnh vực đất đai; một số vướng mắc trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; tháo gỡ khó khăn trong giải quyết các TTHC cho người dân; những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện các TTHC gắn với dịch vụ bưu chính công ích…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh nhấn mạnh: công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Yên Bái trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm đã có những chuyển biến tích cực; nhận thức về công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã được nâng lên; hiệu quả của công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tác động của nó được nâng lên rõ rệt được thể hiện qua các chỉ số cụ thể, điều đó đã có nhiều tác động vào việc thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh…; kết quả cải cách hành chính, chỉ số PCI, PAPI đều được cải thiện và có kết quả cao hơn so với năm 2017.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cũng còn nhiều hạn chế, đó là: một số sở ngành địa phương chưa quan tâm đến công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; trong công tác tổ chức thực hiện về CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh còn chậm trễ; năng lực, thái độ của cán bộ công chức, viên chức được giao nhiệm vụ giải quyết TTHC còn nhiều hạn chế, còn biểu hiện gây khó dễ cho người dân, doanh nghiệp; nhiều địa phương, sở, ngành chưa nỗ lực trong thực hiện giải pháp cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh…

Đánh giá cao kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng chí Đỗ Đức Duy cũng đồng thời phê bình một số cơ quan, đơn vị, địa phương thiếu nghiêm túc trong thực hiện cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong thời gian vừa qua.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong năm 2019, tỉnh Yên Bái phấn đấu chỉ số cải cách hành chính của tỉnh tăng từ 8-10 bậc so với năm 2018. Nỗ lực phấn đấu hơn nữa để nằm trong Top 30 của cả nước; chỉ số năng lực cạnh tranh PCI tăng từ 4 đến 6 bậc, đứng từ vị trí 36 đến 38 của cả nước; chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh được cải thiện tốt và đồng bộ ở cả 08 nội dung đánh giá.

Về nhiệm vụ chung trong cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2019, đồng chí chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể phát huy những chỉ số thành phần đạt kết quả tốt, tích cực; đưa ra những biện pháp, giải pháp cụ thể để khắc phục, nâng cao điểm số các chỉ số thành phần còn tồn tại, hạn chế, yếu kém thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Tuyệt đối không để mất điểm vì những nguyên nhân chủ quan năm 2019.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện các chỉ số thành phần trong các chỉ số cải cách hành chính, PCI, PAPI của tỉnh năm 2019. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; khuyến khích, nhân rộng cách làm mới, mô hình hay tạo động lực thúc đẩy cải cách; sử dụng hiệu quả kết quả các chỉ số cải cách để nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 và có biện pháp phù hợp để nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công cho người dân, tổ chức. Khuyến khích sáng kiến trong cải cách thủ tục hành chính.

Nâng cao tính chủ động, tiên phong của lãnh đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong cải thiện các Chỉ số của tỉnh. Người đứng đầu các cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm quán triệt, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đối với nhiệm vụ cải thiện các chỉ số có kế hoạch nâng cao năng lực cho đội ngũ này.

Lựa chọn, bố trí cán bộ có năng lực, tâm huyết, kỹ năng để thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhất là những nười giao dịch trực tiếp với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân.

Về nhiệm vụ cụ thể trong cải cách hành chính, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý cần tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan đầu mối trong hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, chuẩn hóa, đơn giản hóa TTHC. Đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính của tỉnh không còn phù hợp, chồng chéo, gây khó khăn, vướng mắc, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới người dân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của bộ phận Phục vụ hành chính công các cấp gắn với dịch vụ bưu chính công ích, bảo đảm thực chất, giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ; rà soát, đưa 100% TTHC vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công… siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, trì trệ, nhũng nhiễu, cản trở, làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện cải cách hành chính.

Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số PCI của tỉnh và chỉ số DDCI (Bộ chỉ số đánh giá chất lượng năng lực điều hành các sở ban ngành và địa phương thuộc tỉnh), các sở, ngành, địa phương tập trung quyết liệt khắc phục những chỉ số thành phần còn hạn chế, yếu kém, nhất là các chỉ số bị tụt hạng thấp; thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đấu thầu, bảo đảm thực chất, công khai, minh bạch; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 15/3/2019 của HĐND tỉnh; nâng cao chất lượng công tác xây dựng và quản lý quy hoạch, công bố công khai quy hoạch. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường và các thủ tục hành chính liên quan, tạo thuận lợi, sự bình đẳng, công bằng giữa các doanh nghiệp; đổi mới và đa dạng hóa các hình thức đối thoại, gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp, tích cực tháo gỡ các trở ngại đối với các doanh nghiệp theo hướng tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp luật.

Tại Hội nghị, các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Yên Bái năm 2018 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

 

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2018 (ảnh trên) 

997 lượt xem
Thanh Thủy