Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Kinh tế

Yên Bái: Công bố kết quả khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2018

11/06/2019 11:01:25 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Công bố kết quả khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Yên Bái năm 2018.

Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế tại bộ phận Một cửa tại BHXH huyện Lục Yên

1. Kết quả khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành

STT

Tên đơn vị

Xếp hạng

Năng lực
điều hành

1

Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

1

Tốt

2

Cục Thuế tỉnh

2

Khá

3

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

3

Khá

4

Sở Giao thông vận tải

4

Khá

5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

5

Khá

6

Bảo hiểm xã hội tỉnh

6

Khá

7

Chi cục Hải quan

7

Khá

8

Sở Công Thương

8

Khá

9

Sở Xây dựng

9

Khá

10

Sở Khoa học và Công nghệ

10

Khá

11

Sở Tài chính

11

Khá

12

Sở Tài nguyên và Môi trường

12

Khá

13

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

13

Khá

14

Sở Tư pháp

14

Khá

15

Kho bạc nhà nước tỉnh

15

Khá

 

 

2. Kết quả khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp huyện, thị xã, thành phố

 

TT

Tên đơn vị

Xếp hạng

Năng lực
điều hành

1

Huyện Mù Cang Chải

1

Tốt

2

Thị xã Nghĩa Lộ

2

Khá

3

Huyện Văn Yên

3

Khá

4

Huyện Văn Chấn

4

Khá

5

Huyện Lục Yên

5

Khá

6

Thành phố Yên Bái

6

Khá

7

Huyện Trấn Yên

7

Khá

8

Huyện Yên Bình

8

Khá

9

Huyện Trạm Tấu

9

Khá

384 lượt xem
Ban Biên tập