Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Thành phố Yên Bái: 17/17 xã, phường thành lập ban Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

16/11/2018 10:42:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Đến nay, 17/17 xã, phường của thành phố Yên Bái thành lập ban Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật do chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND xã, phường làm trưởng ban.

Thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam tại xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái

Toàn thành phố có 38 báo cáo viên cấp thành phố và 212 tuyên truyền viên cơ sở. Việc khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật ngày càng được quan tâm chú trọng, nâng cao hiệu quả.

Hiện tại, toàn thành phố đã có 109 tủ sách pháp luật đặt tại trụ sở UBND các xã, phường, nhà văn hóa khu dân cư, thư viện các trường học và một số các phòng, ban, đơn vị. Có 459 tổ hòa giải với 1.859 hòa giải viên. Các hòa giải viên đều là những người có uy tín trong cộng đồng, hiểu biết pháp luật và tâm huyết với công việc. Hàng năm, các tổ hòa giải tiến hành hòa giải thành công trên 90% việc phải hòa giải./.