Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái: Đẩy mạnh truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

17/11/2018 08:13:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Nhằm hỗ trợ tìm hiểu sâu hơn, đầy đủ hơn kiến thức về bình đẳng giới, những kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em, Hội LHPN tỉnh đang đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 tại địa bàn tỉnh.

Hội nghị tuyên truyền bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 tại Trung tâm hỗ trợ phụ nữ tỉnh Yên Bái sáng ngày 26/10

Theo đó, sáng 16/11, Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ tỉnh phối hợp với sở Lao động - Thương binh và Xã hội Yên Bái tổ chức buổi truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 cho cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh tại trung tâm.

Tại buổi truyền thông, cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh được tìm hiểu sâu hơn, đầy đủ hơn kiến thức về bình đẳng giới, những kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em. 

Qua buổi truyền thông cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh góp phần cùng các cấp, các ngành đẩy công tác phòng ngừa phát hiện và thúc đẩy thực hiện Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, kêu gọi mọi người cùng lên tiếng, cùng hành động để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Trước đó, ngày 26/10, tại Trung tâm hỗ trợ phụ nữ tỉnh Yên Bái, Hội LHPN tỉnh và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 cho trên 100 hội viên, phụ nữ đến từ thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình và huyện Trấn Yên.

Tại hội nghị, chị em được nghe tuyên truyền về các các nội dung Bình đẳng giới, bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em, thông qua đó chị em được nâng cao kiến thức về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân trong việc phòng, chống bạo lực và xâm hại trẻ em. Đồng thời chị em còn được cung cấp các kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em nhằm hướng đến giảm thiểu tình trạng bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Cũng tại hội nghị, chị em còn được tìm hiểu các kiến thức về bình đẳng giới, bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em thông hình thức thông qua phần chơi “đuổi hình bắt chữ”./.

Ban Biên tập