Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái: Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2018

17/11/2018 08:22:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT – Xác định công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ là một nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, trong những năm qua, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ của tỉnh luôn nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự vào cuộc trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể đã góp phần hoàn thành và vượt các chỉ tiêu về bình đẳng giới.

Hội LHPN xã Tân Thịnh (TP Yên Bái) tổ chức tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới

Những năm qua, công tác bình đẳng giới ở tỉnh Yên Bái đã có những bước tiến đáng kể. Hoạt động truyền thông về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình được đẩy mạnh với nhiều hình thức cụ thể, thiết thực, hướng vào nhiều đối tượng khác nhau. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, đẩy lùi tư tưởng, định kiến giới, ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh do việc lựa chọn giới tính thai nhi, nâng cao vai trò và vị thế của người phụ nữ trong xã hội...

Thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, tỉnh đã ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch, đề án, nghị quyết, chương trình hành động về công tác cán bộ nữ và hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ được triển khai rộng khắp với nhiều nội dung và hình thức đa dạng.

Tỉnh Yên Bái đang tiếp tục phấn đấu để hoàn thành 7 mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 đã đề ra, trong đó có tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp đạt trên 15%; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 của thành phố là 33,3%; tỷ lệ nữ đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021 cả 3 cấp đều đạt trên 33%. 

Tỷ lệ phụ nữ có thai được tiếp cận với dịch vụ y tế, được tiêm vắc xin phòng uốn ván đều đạt trên 95%. Hàng năm, tỷ lệ người được tạo việc làm mới đạt 45% cho mỗi giới; tỷ lệ lao động nữ nông thôn dưới 55 tuổi được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật đạt từ trên 44%. 

Tuy nhiên, công tác bình đẳng giới của tỉnh Yên Bái vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Định kiến giới vẫn còn tồn tại khá phổ biến; tư tưởng coi nam giới là “trụ cột”, nữ giới gắn với nội trợ dẫn đến mất cân bằng giới khi sinh, thiếu sự chia sẻ trách nhiệm giữa nam giới và phụ nữ trong công việc gia đình và tham gia các hoạt động xã hội…

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2018, ngày 14/11 vừa qua, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cấp tỉnh năm 2018 với chủ đề "Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến đã nhấn mạnh tại lễ phát động yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể, các địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy , chính quyền đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ vào chương trình, kế hoạch hàng năm, tùng giai đoạn của các ngành, địa phương. 

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm cho mọi tầng lớp nhân dân và gia đình, cộng đồng về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. 

Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; vận động toàn xã hội cùng góp sức tích cực thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; triển khai có hiệu quả các mục tiêu kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020 trên tất cả các lĩnh vực.

Công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái được chú trọng. Nhằm hỗ trợ tìm hiểu sâu hơn, đầy đủ hơn kiến thức về bình đẳng giới, những kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em, Hội LHPN tỉnh đang đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 tại địa bàn tỉnh. Qua các buổi truyền thông, chị em được nâng cao kiến thức về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân trong việc phòng, chống bạo lực và xâm hại trẻ em. Đồng thời chị em còn được cung cấp các kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em nhằm hướng đến giảm thiểu tình trạng bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh cũng đã phát động cuộc thi viết về bình đẳng giới năm 2018 trong toàn thể hội viên phụ nữ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác truyền thông, thay đổi hành vi về công tác bình đẳng giới trên các phương tiện thông tin đại chúng; tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về bình đẳng giới.

Bên cạnh việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị trong tỉnh cũng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ gắn với thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Qua đó tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận với các dịch vụ sản xuất, dịch vụ xã hội một cách cơ bản và bình đẳng; vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc bền vững.

Có thể khẳng định, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó vai trò nòng cốt là tổ chức Hội Phụ nữ, hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Chất lượng và hiệu quả hoạt động của phụ nữ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương./.

Ban Biên tập