Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

05/03/2019 09:29:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Năm 2018, Sở Tư pháp – cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) của tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cán bộ tư pháp huyện Yên Bình tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo đến người dân.

Trong năm 2018, đã tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền như Hội nghị báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và hội nghị triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018 cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, pháp chế sở ngành, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp; tổ chức 34 hội nghị, cuộc tuyên truyền điểm tại cơ sở với trên 14.600 người tham dự; tham gia Báo cáo viên tại hội nghị phổ biến pháp luật phường Hồng Hà, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái; hội nghị triển khai Bộ luật Hình sự, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Bồi thường nhà nước tại huyện Mù Cang Chải, huyện Lục Yên và thị xã Nghĩa Lộ.

Các ngành thành viên của Hội đồng đã phát huy được vai trò chủ đạo, tổ chức quán triệt các văn bản của Trung ương và địa phương. Trong năm 2018 các ngành đã tập trung tuyên truyền về Luật Đất đai năm 2013, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Giao thông đường bộ, Bộ luật Dân sự năm 2015; Bộ luật Hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 và các văn bản pháp luật mới được ban hành. Đồng thời tích cực phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, tổ chức các buổi tuyên truyền hoặc lồng ghép tuyên truyền được thông qua các hình thức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ điển hình như: Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Tư pháp cho cán bộ, công chức làm công tác tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức học tập 6/6 chuyên đề theo chương trình kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018; tổ chức huấn luyện, giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật 307/307 cơ sở dân quân tự vệ, quân số 14.889 lượt người, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh 60 lớp cho 4.431 người, giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên cho 38 trường với 23.201 em.

Công an tỉnh tiếp tục xây dựng quản lý và khai thác có hiệu quả tủ sách pháp luật của Công an tỉnh và của các đơn vị, năm 2018 đã bổ sung 350 đầu sách nhằm đáp ứng yêu cầu học tập nghiên cứu của cán bộ, chiến sỹ. Đã tổ chức giáo dục chung cho 3.048 lượt, giáo dục riêng 661 lượt người bị tạm giữ, tạm giam. Đối với phạm nhân đã giáo dục chung 4.837 lượt, giáo dục riêng cho 570 lượt.

Lực lượng cảnh sát giao thông cấp tỉnh đã tổ chức tuyên truyền 25 buổi cho 10.228 cán bộ, giáo viên, sinh viên, học sinh các trường học và nhân dân về luật an toàn giao thông; lực lượng cảnh sát giao thông công an cấp huyện tổ chức 393 buổi tuyên truyền cho 108.727 cán bộ, giáo viên, đoàn viên, học sinh và người dân, tổ chức 01 hội thi cho 1.200 học sinh; tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Luật Quản lý, sử dụng, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho 75 đồng chí chủ chốt các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh; tổ chức 74 lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy; tổ chức hội nghị phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tập trung ở 75/77 địa bàn, đạt 97,4%; tổ chức 2.058 buổi tuyên truyền cho 273.791 lượt người tham gia học tập, ký cam kết thực hiện các nội quy về đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở; đã hòa giải thành 1.001 vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân.

Hội Cựu chiến binh tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể lồng ghép tổ chức 102 lớp tập huấn các cấp cho 6.738 lượt cán bộ, hội viên cựu chiến binh tuyên truyền về các văn bản luật như: Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Phòng, chống mua bán người...Truyền thông 200 buổi cho trên 10.000 lượt cán bộ hội viên và nhân dân về Hiến pháp năm 2013, các Bộ luật, Luật và các văn bản luật mới ban hành có hiệu lực năm 2017, 2018. Biên soạn và phát hành 2.800 tờ rơi tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ cấp phát cho 100% cơ sở hội; Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam. Duy trì tham gia hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở, trong năm 2018 tham gia hòa giải 112 vụ, số người liên quan 229 người, tỷ lệ hòa giải thành công trên 85%. 

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2019, Hội đồng phối hợp PBGDPL của tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức rà soát, củng cố kiện toàn các tổ hòa giải, đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; tăng cường đổi mới, cải tiến các hình thức tuyên truyền, PBGDPL nhằm truyền tải các nội dung pháp luật đến với các đối tượng và người dân một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất; tiếp tục củng cố tổ chức các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực tuyên truyền, PBGDPL, nhất là cấp huyện và cơ sở. Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền, PBGDPL và trình độ lý luận cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL. Đồng thời triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 10/4/2017 của HĐND tỉnh về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2021”; Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án của UBND tỉnh Yên Bái về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018-2021” phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tình hình công tác trong giai đoạn mới.