Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Sở Tư pháp: Thực hiện tuyên truyền pháp luật tại cơ sở

05/06/2019 09:26:00 Xem cỡ chữ
Nhằm triển khai có hiệu quả nội dung Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 17/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đồng thời đẩy mạnh phổ biến pháp luật hướng về cơ sở.

Hội nghị tuyên truyền pháp luật tại cơ sở

Từ ngày 21-24/5/2019, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật tại 04 xã (xã Đại Lịch, Chấn Thịnh, Sơn Thịnh, Đồng Khê) thuộc huyện Văn Chấn cho 300 người tham dự. Nội dung giới thiệu, phổ biến là những văn bản pháp luật mới liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân như một số quy định của Bộ luật Hình sự, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Luật Đất đai năm 2013, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật phòng chống mua bán người...và một số văn bản pháp luật khác. Thông qua các hội nghị giới thiệu, phổ biến pháp luật tại cơ sở, các đại biểu tham dự hiểu biết thêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, qua đó góp phần nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân.

Có thể nói, với việc thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, đặc biệt là bà con nhân dân ở cơ sở, qua đó góp phần ngăn chặn làm hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.

Theo Trang TTĐT Sở Tư pháp