Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Góp phần thực thi pháp luật về lao động

24/12/2019 14:20:00 Xem cỡ chữ
Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) có chức năng đảm bảo chính sách người lao động (NLĐ), điều tra tai nạn lao động, vi phạm an toàn lao động, vệ sinh lao động và thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng… theo quy định của pháp luật.

Đoàn thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc với doanh nghiệp về an toàn vệ sinh lao động.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, ngay từ đầu năm, Phòng Thanh tra đã chủ động xây dựng kế hoạch hàng tháng, quý với các chuyên đề trọng tâm như thực hiện các quy định của pháp luật về lao động; bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy và chữa cháy; chính sách ưu đãi đối với người có công; đối tượng bảo trợ xã hội; công tác dạy nghề; phòng, chống tham nhũng… 

Năm  2019, Phòng tiến hành thanh tra việc xác lập hồ sơ và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con đẻ của người hoạt động kháng chiến và những người đang hưởng chế độ ưu đãi có liên quan trên địa bàn các huyện: Văn Yên, Lục Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu. 

Qua công thanh tra, đã hướng dẫn về làm thủ tục hưởng chế độ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; xác nhận người bị nhiễm chất độc hóa học; những căn cứ, điều kiện liên quan, điều kiện, tiêu chuẩn xác nhận người hoạt động kháng chiến; trợ cấp với thân nhân người bị nhiễm chất độc hóa học, chế độ đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học… 

Trong năm, tổng số đơn đã tiếp nhận là 187 đơn, trong đó: 173 đơn đề nghị, 5 đơn khiếu nại, 9 đơn tố cáo. Qua phân loại, nội dung về người có công với cách mạng 147 đơn; tiền lương, bảo hiểm xã hội 33 đơn; nội dung khác 7 đơn. 

Phòng đã chuyển 6 đơn tới cơ quan khác giải quyết theo quy định, 181 đơn giải quyết theo thẩm quyền. Các nội dung thuộc thẩm quyền của ngành chủ yếu liên quan đến lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo trợ xã hội, dạy nghề… 

Nguyên nhân chủ yếu là người lao động xin làm việc không hiểu kỹ các quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội… Do đó, khi doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng với người không được trả BHXH và các giấy tờ liên quan dẫn đến phát sinh khiếu nại, tố cáo. 

Ông Lâm Trần Ngọc – Chánh Thanh tra Sở LĐTB&XH cho biết: "Thanh tra Sở đã chủ động giải quyết đơn đúng thời hạn, trình tự, thủ tục. Công tác thanh tra hằng năm được triển khai những nội dung trọng tâm, trọng điểm và kết thúc từng lĩnh vực đúng kế hoạch đề ra. Những kiến nghị xử lý rõ ràng, chặt chẽ và kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật. Hằng ngày, phòng cử cán bộ tiếp công dân và lãnh đạo Sở tham gia tiếp công dân vào ngày 15 hằng tháng tại trụ sở tiếp công dân của UBND tỉnh. Qua công tác tiếp công dân, Phòng đã chủ động tham mưu giải quyết kịp thời những thiếu sót, hạn chế nên đã giảm tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp”. 

Điểm nổi bật của hoạt động thanh tra năm 2019 là công tác thanh tra chuyên ngành về thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, BHXH, an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy và chữa cháy. Qua thanh tra, kiểm tra tại 14 doanh nghiệp, đã ban hành 10 quyết định xử phạt hành chính với số tiền trên 75 triệu đồng và đưa ra 156 kiến nghị, yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật. 

Điển hình là thanh tra Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ I tại thị xã Nghĩa Lộ, phát hiện đơn vị chưa xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động theo quy định; chưa thực hiện việc kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, các yếu tố có hại nơi làm việc; chưa tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 51 người lao động; chưa tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp và lập hồ sơ quản lý sức khỏe người lao động… 

Đoàn thanh tra đã tiến hành xử phạt hành chính 8,5 triệu đồng và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm các kết luận sau thanh tra. Thanh tra tại Công ty TNHH Thủy điện Nậm Tộc, trụ sở tại thôn Bản Bẻ, xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn, phát hiện công ty có 14 vi phạm như chưa xây dựng và đăng ký nội quy lao động; chưa thực hiện quan trắc môi trường lao động tại nơi làm việc; chưa thực hiện đầy đủ quy định nội quy, quy trình, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tự kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; chưa thực hiện kiểm tra đo trị số điện trở của hệ thống thu lôi chống sét… Đoàn thanh tra đã tiến hành xử phạt hành chính 11 triệu đồng và yêu cầu công ty thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về an toàn lao động.

Thời gian tới, Thanh tra Sở LĐTB&XH tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường thanh tra các quy định của pháp luật về NLĐ. Để làm tốt nhiệm vụ đó, Thanh tra Sở sẽ tăng cường nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ thanh tra viên; tập trung nâng cao chất lượng thanh tra công tác hành chính, chuyên ngành… phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

Theo Báo Yên Bái