Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Văn Yên tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

26/12/2019 15:39:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT – Nhằm nâng cao kiến thức, hiểu biết pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã được huyện Văn Yên quan tâm chú trọng.

Sở Tư pháp truyền thông phòng chống ma túy tại huyện Văn Yên.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng đưa chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, thời gian qua, huyện Văn Yên đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng. Từ đó, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương.

Hàng năm, UBND huyện đều ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện và xã, thị trấn; tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành cho lãnh đạo các ban, ngành, hội, đoàn thể của huyện. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã được các cấp, ngành, địa phương trong huyện tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, ý nghĩa, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

 Với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến pháp luật huyện, Phòng Tư pháp huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa các văn bản QPPL thống nhất trên địa bàn toàn huyện. Đồng thời hướng dẫn các xã, thị trấn về công tác chuẩn tiếp cận pháp luật. Công tác quản lý nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật, quản lý, xử lý vi phạm hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và trách nhiệm bồi thường nhà nước và việc đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở là những công việc, nhiệm vụ mới được chuyển giao cho Ngành Tư pháp nhưng cũng được huyện Văn Yên triển khai thực hiện bước đầu đạt nhiều kết quả thiết thực. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được tăng cường, huy động đông đảo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các cá nhân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chú trọng các xã vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chỉ tính trong 10 tháng qua, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã lồng ghép  tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được gần 1.200 buổi thông qua hệ thống loa truyền thanh của xã, qua các buổi sinh hoạt thôn bản, thu hút gần 70 nghìn lượt người nghe. Các Luật và văn bản quy phạm pháp luật được phổ biến tới người dân là: Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật trợ giúp pháp lý; Luật hộ tịch; Luật trẻ em; Luật hôn nhân và gia đình; Luật hòa giải cơ sở; Luật căn cước công dân; Luật tiếp cận thôn tin; Luật bình đẳng giới; Luật phòng chống tham nhũng; Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật khiếu nại; Luật tố cáo; Bộ Luật Hình sự năm 2015; Bộ Luật dân sự; Luật giao thông đường bộ; Luật tín ngưỡng tôn giáo… các Quy định của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, các cơ quan trong Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa sản xuất 02 chuyên đề, trên 50 tin, bài viết tuyên truyền pháp luật trên sóng phát thanh của Đài Truyền thanh huyện; Triển khai cuộc thi viết tìm hiểu Bộ Luật Hình sự với gần 4 nghìn người tham gia.  Phòng Tư pháp tổ chức 9 cuộc tuyên truyền pháp luật tại 9 xã, phối hợp trợ giúp pháp lý tại 7 xã trên địa bàn huyện, tư vấn pháp luật cho trên 360 lượt người; đồng thời  tham mưu cho UBND huyện triển khai 4 Luật mới có hiệu lực trong năm 2019; tham mưu thực hiện các giải pháp để đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật, đến nay có 21/27 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Phát huy vai trò hoạt động hòa giải ở cơ sở, huyện Văn Yên đã kiện toàn 172 tổ hòa giải ở 172 thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện với 1.060 hoà giải viên. Từ đầu năm 2019 đến nay, các tổ hòa giải ở cơ sở đã trực tiếp hòa giải 120 vụ, trong đó hòa giải thành công 77 vụ. Công tác hoà giải đã  góp phần  góp phần giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư, củng cố tình làng, nghĩa xóm và làm giảm tình trạng khiếu kiện ở cơ sở, khiếu kiện vượt cấp, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương. Cùng với đó, huyện Văn Yên đã chỉ đạo xây dựng và quản lý khai thác hiệu quả tủ sách pháp luật ở tất cả trụ sở các xã, thị trấn; thường xuyên cập nhật, bổ sung các đầu sách cho tủ sách pháp luật, phục vụ hàng nghìn lượt người mỗi năm đến tìm hiểu, tra cứu và vận dụng các quy định của pháp luật vào cuộc sống. Nhờ đó ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân được nâng lên, hạn chế những vi phạm pháp luật xảy ra, giúp người dân, các doanh nghiệp tự bảo vệ được quyền lợi chính đáng, hợp pháp của mình khi tham gia vào các quan hệ dân sự, hình sự, kinh tế.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tập trung vào đợt cao điểm phổ biến các luật, pháp lệnh và các văn bản mới liên quan đến chính sách hỗ trợ khởi nghiệp hoặc liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp từ ngày 10/10 đến 10/11/2019. Trong đó tập trung tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019; Tập trung phổ biến, tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; lao động, bảo vệ môi trường; bảo đảm vệ sinh, an ninh, an toàn trường học; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tội phạm, các tệ nạn xã hội và cháy nổ; bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội. Song song với đó, huyện Văn Yên  đã tăng cường phổ biến, thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội;  Lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Văn Yên tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền PBGDPL, tập trung vào các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh công tác xây dựng, thẩm định hương ước, quy ước; thực hiện công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, củng cố đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên cấp xã; tăng cường, củng cố lực lượng và hoạt động hòa giải cơ sở.

Ban Biên tập