Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hội Luật gia tỉnh Yên Bái truyền pháp luật cho trên 626.220 lượt người.

30/12/2019 10:34:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Sau hơn 2 năm thực hiện đề án, Hội Luật gia các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các ngành, đoàn thể triển khai 1.755 đợt tuyên truyền pháp luật cho trên 626.220 lượt người. Trong đó tuyên truyên tập trung 2.627 đợt cho 263.578 lượt người ở 170 lượt xã, phường, thị trấn, 601 lượt cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, trường học; lồng ghép với thực hiện nhiệm vụ chính trị để tuyên truyền pháp luật thường xuyên cho 462.642 lượt người.

Sau hơn 2 năm thực hiện đề án, Hội Luật gia các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các ngành, đoàn thể triển khai 1.755 đợt tuyên truyền pháp luật cho trên 626.220 lượt người.

Trên cơ sở Chương trình phối hợp giữa Hội Luật gia tỉnh và Sở Tư pháp, ủy Ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, Đoàn Luật sư tỉnh trong công tác xây dựng pháp luật; tuyên truyền PBGDPL tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo.

Thực hiện Chương trình phối hợp liên ngành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thanh tra Chính phủ - Bộ Tư pháp - Hội Luật gia Việt Nam - Liên đoàn Luật sư Việt Nam về hoạt động tư vấn, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cộng đồng dân cư; Hội Luật gia tỉnh đã tham gia xây dựng nội dung và ký Chương trình phối hợp liên ngành với các cơ quan hữu quan ở địa phương. Hội cũng đã giới thiệu đồng chí lãnh đạo Hội tham gia Hội đồng Tư vấn Ban Chủ - Pháp luật do ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái thành lập; đồng chỉ Chủ tịch Hội Luật gia làm Chủ nhiệm Hội đồng.

Hội Luật gia các cấp (nòng cốt là Chi Hội Luật gia Sở Tư pháp) thực hiện các chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Thanh tra tỉnh, Sở lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác PBGDPL theo chuyên đề...

Hội Luật gia (nòng cốt là các Chi hội Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Văn phòng Tỉnh hội, Hội Luật gia thành phố Yên Bái, Hội Luật gia huyện Văn Yên, Lục Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải) đã xây dựng chương trình phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Yên Bái và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh trong công tác tuyên truyền PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hội đã chỉ đạo các cấp hội phối hợp với ngành chủ quản lồng ghép công tac PBGDPL của Hội với quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn  của các ngành:

Cán bộ, hội viên ngành Công an lồng ghép với công tác vận động quần chúng đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và công tác phòng, chống tội phạm; quản lý nhà nước về an ninh trật tự phối hợp với chính quyền, đoàn thể các địa phương tuyên truyền pháp luật về quản lý vũ khí vật liệu nổ kết hợp với vận động thu nộp vũ khí, vật liệu nổ tàng trữ, sử dụng trái phép ở các địa bàn dân cư.

Cán bộ, hội viên ngành tư pháp lồng ghép các mặt công tác quàn lý nhà nước về xây dựng và ban hành vãn bản pháp luật, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp; Công chứng, bán đấu giá tài sàn và hoạt động trợ giúp pháp lý dePBGDPL

Các Chi hội Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an tỉnh lồng ghép công tác PBGDPL thông qua tổ chức xét xử 125 vụ án hình sự (Cấp tỉnh 21, cấp huyện 104) cho khoảng 125.000 người.

Cán bộ, hội viên ngành Kiểm lâm, Quản lý thị tường lồng ghép công tác PBGDPL với công tác quản lý, phát triển rừng, phòng chống khai thác, vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép lâm sản phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Cán bộ, hội viên các Chi hội Văn phòng cấp ủy - chính quyên tỉnh, Thanh tra tỉnh và các cơ quan nhà nước khác lồng ghép công tác PBGDPL với tiếp 2.158 lượt công dân có khiếu nại, tố cáo; Cán bộ, hội viên làm công tác Thi hành án dân sự lồng ghép công tác PBGDPL với quá trình tồ chức thi hành trên 2.000 vụ việc về dân sự; CácTư vấn viển công tác tại các trung tâm Tư vấn pháp luật của Hội Luật gia tỉnh đã Tư vấn cho 130 lượt người về các lĩnh vực Hình sự, Dân sự, Hành chính, Đất đai, Hôn nhân gia đình.

Với các nội dung các các tuyên truyền tập trung vào luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; các kiến thức pháp luật về đất đai; lao động; bảo hiểm; phòng chống tham nhũng; phòng, chống ma túy; phòng chống mua bán người và bạo lực gia đình; phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn xã hội; các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; chế độ chính sách với người có công với cách mạng, cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hộỉ của địa phương.

Năm 2018, được sự giúp đỡ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái, Chi hội Luật gia Sở Tư pháp phối hơp với Văn phòng Tỉnh hội tổ chức thành công Hội thảo Khoa học với chủ đề “ Hội Luật gia với công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái” với sự tham gia của hơn 60 đại biểu đại diện cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái, các nghành Tư pháp, Viện kiểm sát, Công an tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh...

Hội Luật gia tỉnh xác định, hoạt động tuyên truyền PBGDPL của Hội Luật gia trước hêt là nâng cao nhận thức và ý thức tự giác, gương mẫu chấp hành pháp luật của các cấp hội và cán bộ, hội viên; đồng thời phát huy vai trò nòng cốt của Hội trong việc hướng dẫn về nhận thức, nâng cao trách nhiệm công dân xây dựng và thực thi pháp luật trên cơ sở mạnh dạn đảm nhận các chương trình, đê án PBGDPL, TGPL phù hợp với khả năng,và điều kiện hoạt động của Hội Luật gia; lồng ghép công tác PBGDPL, TGPL của Hội với tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế, chính sách và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

 

 

Ban Biên tập