Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Nghĩa Lộ: Đưa Luật Hòa giải ở cơ sở vào cuộc sống

02/03/2020 13:51:00 Xem cỡ chữ
Đến nay, thị xã có 71 tổ hòa giải với 489 hòa giải viên.

Các cấp Hội phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho hội viên.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở, hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại, kéo dài, vượt cấp và giữ gìn đoàn kết trong nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến kịp thời, sâu rộng Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ làm công tác hòa giải ở các cấp; đồng thời, qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, qua các hội nghị và sinh hoạt, hội họp tích cực tuyên truyền pháp luật về hòa giải đến nhân dân…

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ thị xã còn chủ động phối hợp với UBND thị xã tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về dân sự, hành chính, đất đai, hôn nhân và gia đình, khiếu nại, tố cáo cho 100 tổ trưởng tổ hòa giải ở cơ sở; ban hành các văn bản chỉ đạo UBND các xã, phường phối hợp với Ủy ban MTTQ thị xã thực hiện công tác rà soát, củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải… 

Theo đó, đến nay, thị xã có 71 tổ hòa giải với 489 hòa giải viên. Ông Bùi Xuân Vượng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã cho biết: "Để công tác hòa giải ở cơ sở đạt hiệu quả, trước hết phải có sự quan tâm, lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ, đoàn thể các cấp; thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên. 

Đồng thời, kết hợp bồi dưỡng nghiệp vụ với giáo dục tư tưởng cho đội ngũ làm công tác hòa giải, cơ quan tư pháp với MTTQ và các tổ chức thành viên, nhất là trong việc chỉ đạo, thực hiện các kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng và xây dựng lực lượng đội ngũ làm công tác hòa giải, cần chú trọng giới thiệu những người có đủ trình độ, năng lực, uy tín vào tổ hoà giải”. Kết quả, từ 2014 đến nay, các tổ hòa giải cơ sở tiếp nhận và đưa ra hòa giải 205 việc; trong đó, hòa giải thành công là 180 việc, đạt tỷ lệ 87%.  

Quá trình hòa giải, các hòa giải viên không chỉ vận dụng những quy định của pháp luật mà còn vận dụng phong tục, tập quán, tình làng nghĩa xóm, chuẩn mực đạo đức để phân tích, giáo dục, giúp đỡ, thuyết phục các bên tranh chấp tự thỏa thuận để giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, góp phần giữ gìn đoàn kết, an ninh trật tự tại cộng đồng. 

Được biết, Ủy ban MTTQ đang tích cực phối hợp với UBND thị xã xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác tư pháp ở các xã, phường, trong đó có công tác hòa giải. Thông qua đó, những hạn chế, tồn tại được khắc phục kịp thời. Ngoài ra, MTTQ các cấp còn phối hợp với UBND thị xã thành lập đoàn kiểm tra giám sát công tác tổ chức thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở, kịp thời khắc phục những sai sót, hướng dẫn chỉ đạo cơ sở và khu dân cư thực hiện tốt hơn công tác hòa giải. 

Có thể khẳng định, sau 6 năm triển khai thực hiện, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, Ủy ban MTTQ thị xã đã hướng dẫn, chỉ đạo ủy ban MTTQ cấp xã, phường phối hợp thực hiện tuyên truyền pháp luật và vận động nhân dân trong các cuộc hòa giải; theo dõi, kiểm tra hoạt động hòa giải ở cơ sở; giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn để bầu làm hòa giải viên hoặc đề xuất miễn nhiệm các thành viên không còn đủ tiêu chuẩn; tạo điều kiện cho các thành viên tham gia tích cực vào công tác hòa giải.

  

 

Theo Báo Yên Bái