Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái triển khai thực hiện nghị định Chính phủ về thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

25/03/2020 10:41:00 Xem cỡ chữ
Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam trên địa bàn tỉnh Yên Bái, ngày 20/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Chiến Thắng đã ký Văn bản số 680/UBND-NCPC ỵêu cầu các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh giao các ngành: Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Thông tin - Truyền thông chỉ đạo công an các cấp chỉ thực hiện cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân cho những người là công dân Việt Nam; giải quyết việc đăng ký cư trú, cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân, căn cước công dân cho người được nhập, trở lại quốc tịch Việt Nam; có biện pháp xóa đăng ký cư trú, thu hồi và hủy giá trị sử dụng hộ chiếu, chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người được thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật; tổ chức tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền hồ sơ xin nhập, xin trở lại xin thôi quốc tịch Việt Nam; lập hồ sơ kiến nghị Chủ tịch nước tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam; cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam; cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng việc thực hiện các nội dung của Nghị định số 16/2020/NĐ-CP khi thực hiện các việc được quy định tại Điều 1 của Nghị định này; thông báo kết quả giải quyết các việc về quốc tịch; đăng ký để được xác định có quốc tịch Việt Nam, cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam; cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam và trách nhiệm của các cơ quan trong quản lý nhà nước về quốc tịch.

Thực hiện triệt để quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP về việc hủy giá trị giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam đã cấp cho người thôi quốc tịch, tước quốc tịch, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam (theo đó, khoản 1 Điều 4 quy định: Kể từ ngày quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam của một người có hiệu lực pháp luật, giấy tờ quy định tại Điều 11 của Luật Quốc tịch Việt Nam đã cấp cho người đó không còn giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam).

Chỉ đạo các công chức thực hiện công tác quốc tịch: Kể từ ngày 20/3/2020 (ngày Nghị định số 16/2020/NĐ-CP có hiệu lực), trên tất cả các giấy tờ có mục ghi "quốc tịch” do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài, chỉ được ghi "quốc tịch Việt Nam”; tuyệt đối không ghi thêm quốc tịch nước ngoài của người đó, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác (được quy định tại Điều 5 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP).

Theo Báo Yên Bái