Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Đoàn Thanh niên Công an Yên Bái: Nhiều giải pháp tuyên truyền hiệu quả phòng chống ma túy

03/04/2020 07:52:00 Xem cỡ chữ
Năm 2019, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã duy trì hoạt động của các câu lạc bộ phòng, chống tệ nạn xã hội; duy trì các tổ tư vấn rèn kỹ năng sống, phòng ngừa xã hội; thực hiện các giờ dạy học, hoạt động ngoại khóa tích hợp nội dung phòng chống ma túy.

Cán bộ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh trong một buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật PCMT.

Chi đoàn Cảnh sát nhân dân (CSND) I - Đoàn Thanh niên Công an tỉnh là Chi đoàn ghép 3 đơn vị bao gồm: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy với 25 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia sinh hoạt. 

Trong đó, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy là đơn vị trực tiếp phụ trách điều tra, đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy, vì vậy, công tác tuyên truyền về phòng chống ma túy (PCMT) được Ban Chấp hành Chi đoàn CSND I hết sức chú trọng. 

Được biết, năm 2019, bên cạnh những công trình, phần việc thanh niên, xung kích vì cuộc sống cộng đồng, Chi đoàn đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ma túy, hình sự, kỹ năng sử dụng mạng xã hội cho gần 300 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh; tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về ma túy cho trên 200 hộ dân bản Ngã Ba Kim, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải...

Tuyên truyền, giáo dục PCMT trong cộng đồng là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, nhằm ngăn chặn sự phát sinh tội phạm và người nghiện ma túy trong cộng đồng. Năm 2019, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã duy trì hoạt động của các câu lạc bộ phòng, chống tệ nạn xã hội; duy trì các tổ tư vấn rèn kỹ năng sống, phòng ngừa xã hội; thực hiện các giờ dạy học, hoạt động ngoại khóa tích hợp nội dung PCMT; tổ chức chiếu phim lưu động, xây dựng các vở kịch, ca múa nhạc chủ đề về PCMT tuyên truyền lưu động tại các huyện, thị, thành phố… 

Việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái, Trung tâm Văn hóa - thông tin huyện, thị thông qua các chuyên mục "Vì an ninh Tổ quốc”, "Pháp luật và đời sống”, "Câu chuyện vụ án”, "Phòng, chống ma túy”... được duy trì thường xuyên. Hàng năm, vào Tháng hành động PCMT, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh kịp thời hướng dẫn các chi đoàn thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Chú trọng tuyên truyền công tác PCMT vào các tháng cao điểm và Ngày toàn dân PCMT. 

Đồng chí Phạm Minh Tuấn - Bí thư Đoàn Công an tỉnh cho biết: "Công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung về công tác PCMT đã được các chi đoàn cơ sở thực hiện thường xuyên, có trọng tâm trọng điểm, nội dung hình thức phù hợp, đối tượng tuyên truyền được mở rộng. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; thông báo các phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy nhằm nâng cao, thay đổi nhận thức cũng như trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tội phạm nói chung, tội phạm về ma túy nói riêng; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức, đối tượng khác nhau, nhất là thanh niên ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa”.

Thời gian tới, để công tác tuyên truyền PCMT phát huy hiệu quả, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh sẽ tập trung đổi mới và đẩy mạnh hình thức tuyên truyền, trong đó tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, hệ thống loa truyền thanh ở xã, phường, thôn, bản nhất là ở các vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện kinh tế và địa hình còn nhiều khó khăn; lồng ghép tuyên truyền về PCMT trong các buổi họp, sinh hoạt câu lạc bộ, lớp tập huấn, để cán bộ, đảng viên, ĐVTN trao đổi, hỏi đáp những thắc mắc; vận động nhân dân tham gia theo dõi, đấu tranh, tố giác tội phạm; phát huy vai trò người có uy tín tại địa phương để họ trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong giáo dục, vận động người dân đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn… 

 

Theo Báo Yên Bái