Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

13/04/2020 17:35:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Nhằm tăng cường vai trò và hiệu quả quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân về vấn đề quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản gửi các cơ quan báo chí, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh triển khai tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Lực lượng chức năng thu hồi vũ khí tự chế. (ảnh minh họa)

Nội dung tuyên truyền tập trung vào một số nội dung cụ thể như sau:

Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn do bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh; đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền sâu rộng những tác hại, nguy hiểm tiềm ẩn do vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây; các hành vi bị pháp luật nghiêm cấm và những tác hại, nguy hiểm tiềm ẩn do vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây ra.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp cho cơ quan có thẩm quyền các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là các hành vi sản xuất, tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Thông tin, phản ánh việc tham gia ký kết nghiêm chỉnh thực hiện tốt các quy định của nhà nước về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh viên và mọi người dân. Việc triển khai thực hiện các mặt công tác khác của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, trong sinh hoạt các cuộc họp tổ nhân dân các thôn, bản, tổ dân phố và nơi cư trú, nhằm giúp các cấp chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và mọi người dân xem đây là trách nhiệm và là việc làm thường xuyên.

Kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các mô hình có cách làm hay, gương người tốt, việc tốt, điển hình trong việc vận động, tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồng thời phê phán đối với các trường hợp vi phạm. 

Tiến Lập