Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

10 sự kiện nổi bật năm 2020 của Ngành Tư pháp

(18/01/2021)

Ngày 31/12, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2659/QĐ-BTP phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2020 của ngành Tư pháp.

Ngành tư pháp Yên Bái hướng mạnh về cơ sở

(07/01/2021)

Năm 2020, Ngành tư pháp Yên Bái đã chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ công tác về lĩnh vực tư pháp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Yên Bái nỗ lực ngăn chặn, đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

(07/01/2021)

Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025" của Tỉnh ủy Yên Bái đã từng bước phát huy hiệu quả.

Yên Bái triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2021

(30/12/2020)

CTTĐT - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2021.

Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xét xử

(29/12/2020)

Năm 2020, các loại vụ, việc mà Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh phải thụ lý, giải quyết gia tăng cả về số lượng lẫn tính chất phức tạp, nhất là một số tội phạm hình sự lợi dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Yên Bình không để oan sai, bỏ lọt tội phạm

(22/12/2020)

Để tạo sự chuyển biến sâu sắc cho cán bộ, kiểm sát viên (KSV), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Yên Bình VKSND đã đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động xây dựng đội ngũ KSV "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

159 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

(15/12/2020)

CTTĐT - Năm 2019, toàn tỉnh có 159/173 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (tăng 38 xã, phường, thị trấn, đạt tỷ lệ 92%), 06/09 huyện, thị xã, thành phố có 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

(15/12/2020)

CTTĐT - Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, nhất là đối với những đối tượng yếu thế trong xã hội và góp phần nâng cao quản lý của nhà nước bằng pháp luật.

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật

(15/12/2020)

CTTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 43/CT-TTg về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.

Không còn khái niệm "họp bất thường" trong Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi

(14/12/2020)

Luật sửa đổi, bổ sung một số Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương chính thức có hiệu lực. Nhiều điểm mới được sửa đổi và bổ sung cho phù hợp với thực tế.