Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Văn Yên đưa pháp luật vào cuộc sống

(13/03/2019)

Nhằm nâng cao kiến thức, hiểu biết pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã được huyện Văn Yên quan tâm chú trọng.

Yên Bái tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

(05/03/2019)

CTTĐT - Năm 2018, Sở Tư pháp – cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) của tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Yên Bái giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo

(12/02/2019)

Năm 2018, các ngành, các cấp trong tỉnh đã tiếp 2.523 lượt công dân đến trụ sở các cơ quan Nhà nước thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh.

Thành phố Yên Bái: Đẩy mạnh thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo

(12/02/2019)

Cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đều bố trí lãnh đạo chủ chốt và cán bộ tiếp công dân theo lịch tiếp công dân hàng tuần; phân công cán bộ tham mưu giúp lãnh đạo tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Hội LHPN tỉnh Yên Bái: Tiếp tục phát huy, đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách

(19/11/2018)

CTTĐT - Nhiệm kỳ 2011 - 2016, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Yên bái đã tích cực tuyên truyền, giáo dục vận động phụ nữ thực hiện chủ trương, đường lối và Nghị quyết của Đảng các cấp, tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Yên Bái: Chú trọng tuyên truyền về BHYT, BHXH tại cơ sở

(17/11/2018)

CTTĐT - Những năm qua, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể của tỉnh Yên Bái luôn chú trọng đổi mới phương thức hoạt động truyền thông nhằm mục tiêu thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách an sinh- xã hội trên địa bàn tỉnh, mà trực tiếp là phục vụ người dân, phục vụ đối tượng tham gia và hưởng chế độ BHXH, BHYT.

Các cấp hội phụ nữ Yên Bái nâng cao hiệu quả công tác phòng chống bạo lực gia đình

(17/11/2018)

CTTĐT - Những năm qua, các cấp hội phụ nữ (HPN) tỉnh Yên Bái đã là chỗ dựa cho chị em phụ nữ khi thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, về phòng chống bạo lực gia đình (BLGĐ) cho chị em, từ đó giúp chị em thay đổi cuộc sống, mạnh dạn lên tiếng đấu tranh với các hành vi BLGĐ.

22 lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”

(17/11/2018)

CTTĐT - Với chủ đề “Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm”, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 22 lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018.

Yên Bái: Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2018

(17/11/2018)

CTTĐT – Xác định công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ là một nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, trong những năm qua, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ của tỉnh luôn nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự vào cuộc trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể đã góp phần hoàn thành và vượt các chỉ tiêu về bình đẳng giới.

Hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái: Đẩy mạnh truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

(17/11/2018)

CTTĐT - Nhằm hỗ trợ tìm hiểu sâu hơn, đầy đủ hơn kiến thức về bình đẳng giới, những kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em, Hội LHPN tỉnh đang đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 tại địa bàn tỉnh.