Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Phát huy vai trò các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật

(17/05/2021)

CTTĐT - Thời gian qua, các sở, ban, ngành đoàn thể đã phát huy vai trò chủ đạo trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng đã góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn.

Tăng cường công tác tuyên truyên phổ biến, giáo dục pháp luật về dân số

(13/05/2021)

CTTĐT - Qua 18 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số, công tác tuyên truyên phổ biến, giáo dục pháp luật về dân số luôn là một nội dung quan trọng được các cấp, các ngành trên đại bàn tỉnh quan tâm triển khai thực hiện, góp phần làm chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác Dân số.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh

(13/05/2021)

CTTĐT - Sau 3 năm thực hiện Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018 - 2021 (sau đây gọi chung là Đề án 10), công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh đã được triển khai đến tận cơ sở tại các khu dân cư, tổ dân phố, thôn, bản, góp phần nâng cao trình độ nhận thức, hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân sử dụng pháp luật làm công cụ, phương tiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội, đáp ứng việc phục vụ các yêu cầu nhiệm vụ chính trị, xã hội ở địa phương.

Văn Yên tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về dân quân tự vệ

(11/05/2021)

Vừa qua huyện Văn Yên đã tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về dân quân tự vệ năm 2021. Hội thi đã thu hút 63 thí sinh là Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Văn Yên.

Phòng Tư pháp huyện Trấn Yên đưa pháp luật đến gần dân

(11/05/2021)

Những năm qua, Phòng Tư pháp huyện Trấn Yên đã có nhiều đổi mới trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đến cơ sở, thông qua các hình thức như: giới thiệu văn bản pháp luật, giải đáp pháp luật, trợ giúp pháp lý, hành chính tư pháp…, góp phần giảm thiểu vụ việc vi phạm pháp luật.

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật Phòng, chống ma túy vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua trong kỳ họp thứ 11

(04/05/2021)

CTTĐT - Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV thông qua Luật Phòng, chống ma túy (Luật số 73/2021/QH14). Luật được xây dựng và thông qua nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết, khách quan để thể chế hóa quan điểm của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ trong phòng, chống ma túy, đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới, đặc biệt là công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện.

Văn Yên đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

(22/04/2021)

CTTĐT - Thời gian qua, huyện Văn Yên đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (GDPL), tăng cường trợ giúp pháp lý, phát huy tốt vai trò của các tổ hòa giải, xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp

(19/04/2021)

CTTĐT - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027”.

Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú

(13/04/2021)

CTTĐT - Ngày 24/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú.

VKSND thị xã Nghĩa Lộ ký Quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật

(12/04/2021)

CTTĐT - Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Nghĩa Lộ và Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ đã tiến hành Lễ ký Quy chế phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật.