Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Văn Yên đẩy mạnh tuyên truyền phát triển bảo hiểm y tế hộ gia đình

05/07/2019 14:29:00 Xem cỡ chữ
Tính đến hết tháng 6/2019 toàn huyện Văn Yên có trên 120.000 người tham gia BHYT. Hướng tới mục tiêu trên 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Văn Yên đang nỗ lực nhiều giải pháp, trong đó tập trung phát triển BHYT hộ gia đình.

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Văn Yên thực hiện tiếp nhận người bệnh đến khám chữa bệnh BHYT

Hiện nay, phần lớn những đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình đều là lao động tự do, làm nông nghiệp, thu nhập không ổn định khi gặp rủi ro, ốm đau nhất là khi mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo thì chi phí điều trị luôn là gánh nặng cho các nhóm đối tượng này. Do đó tấm thẻ BHYT đã trở thành "phao cứu sinh” cho rất nhiều hộ gia đình. Ngoài ra, hiện nay quy định giảm dần mức đóng cho các thành viên hộ gia đình khi tham gia BHYT đã phần nào khích lệ người dân chủ động tham gia.

Với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, cán bộ BHXH huyện Văn Yên đã phối hợp với các đại lý thu đến từng nhà dân để vận động, thuyết phục, tuyên truyền cho người dân hiểu chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, thấy được quyền lợi thiết thực khi tham gia BHYT hộ gia đình. Nhờ đó, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ngày càng cao.

Tính đến hết tháng 6/2019 toàn huyện Văn Yên có trên 120.000 người tham gia BHYT. Trong 6 tháng đầu năm có 97.184 lượt bệnh nhân đi khám, chữa bệnh với số tiền được quỹ BHYT chi trả 27,651 tỷ đồng.

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình, những năm qua huyện Văn Yên đã tăng cường công tác tuyên truyền, mở rộng các đại lý thu BHXH, BHYT tại các xã, thị trấn, coi đây là cánh tay nối dài của đơn vị.  Hiện nay, toàn huyện có 45 đại lý, việc phát huy vai trò của các đại lý là một trong những giải pháp quan trọng để tăng tỷ lệ người dân tham gia BHYT bởi họ là những người tại địa phương hiểu rõ hoàn cảnh của từng hộ dân từ đó có cách tuyên truyền, vận động phù hợp và hiệu quả.

Để phát triển việc tham gia BHYT theo hộ gia đình tiến tới BHYT toàn dân, BHXH huyện Văn Yên đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể. Trong đó tập trung tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia BHYT; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của người dân tham gia BHYT, nhất là thực hiện việc đơn giản hóa thủ tục đăng ký tham gia BHYT để người dân dễ dàng tham gia; mặt khác BHXH huyện đã thường xuyên phối hợp với Bưu điện huyện mở rộng hệ thống đại lý.

Cùng với đó, BHXH huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực phối hợp với các ban ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể chính trị của huyện, đặc biệt thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các cơ quan truyền thông, các đại lý thu và các cơ sở khám chữa bệnh để tuyên truyền chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước về BHYT; tăng cường kiểm tra, giám sát các đại lý thu, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh.

Ban Biên tập