Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Đến tháng 10/2019 BHXH tiếp tục giao thêm 1.377 đối tượng tham gia BHXH

03/12/2019 11:01:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Bước vào năm 2019, BHXH tỉnh Yên Bái được BHXH Việt Nam giao phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 6.257 người, BHYT 786.864 người. Đến tháng 10/2019 BHXH tiếp tục giao thêm 1.377 người.

BHXH tỉnh Yên Bái được BHXH Việt Nam giao phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 6.257 người

Về số người tham gia BHXH tự nguyện đến nay đạt 6.841 người đạt 109% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao đầu năm, tăng 4.449 người so với cùng kỳ năm 2018.

Về số người tham gia BHYT toàn tỉnh đạt 796.963 người đạt 101% kế hoạch thu do BHXH Việt Nam giao, số người tham gia BHYT chiếm 96,8% dân số toàn tỉnh, số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh cũng đã vượt chỉ tiêu kế hoạch do TTG giao (90% dân stham gia BHYT) tại Quyết định số 1167 TTg, vượt chi tiêu kế hoạch do UBND tỉnh Yên Bái giao (giao 96,5% dân stham gia BHYT)

Việc phát triển đối tượng tham gia BHXH TN vẫn còn gặp khó khăn như nhận thức của quần chúng nhân dân, nhất là đối với đối tượng vận động tham gia BHXH TN chưa đầy đủ, chưa nhận thấy được hết lợi ích thiết thực của việc tham gia loại hình BHXH TN; Đối tượng vận động tham gia BHXH TN chủ yếu là lao động tự tạo việc làm, hộ gia đình làm ngành nghề nông lâm nghiệp, hộ gia đình nghèo, cận nghèo…Thu nhập của người  lao động còn ở mức thấp, đời sống còn gặp nhiều khó khăn; thu nhập của nhiều người lao động chỉ đủ cho trang trải nhu cầu thiết yếu của hộ gia đình, chưa có tích lũy; Chế độ BHXH TN còn chưa thực sự hấp dẫn người lao động, chỉ có 02 chế độ là hưu trí và tử tuất; thời gian đóng BHXH TN phải đủ 20 năm và đủ điều kiện về tuổi đời (khi hết tuổi lao động) mới được hưởng chế độ hưu; mức đóng BHXH TN cũng còn cao; Nhân viên của các Đại lý thu BHXH, BHYT chủ yếu là nhân viên của cơ quan Bưu điện tỉnh, cán bộ không chuyên trách của UBND cấp xã, kiêm nhiệm nhiều công việc, chưa có đủ thời gian cần thiết để tuyên truyền, tư  vấn cho người dân tham gia BHXH tự nguyện…

Ban Biên tập