Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Các quyền lợi khác

06/06/2017 09:10:00 Xem cỡ chữ

1/ Hỗ trợ học nghề:

    - Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề được hỗ trợ học nghề thực hiện thông qua các cơ sở dạy nghề.

    - Mức hỗ trợ học nghề bằng mức chi phí học nghề trình độ sơ cấp và chi phí hỗ trợ học nghề do Bảo hiểm xã hội Việt Nam chi trả.

    - Thời gian được hỗ trợ học nghề tối đa không quá 6 tháng.

2/ Hỗ trợ tìm việc làm:

     Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí.

3/ Chế độ BHYT:

     Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng được hưởng bảo hiểm y tế.