Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, về chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình

(10/10/2018)

CTTĐT - Trong hai ngày 12/9 và 13/9/2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Lục Yên phối hợp tổ chức tuyên truyền đối thoại trực tiếp về chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình cho hơn 200 đối tượng là cán bộ công chức, các ban, đoàn thể xã; Bí thư, trưởng, phó trưởng thôn, bản, phó các chi hội đoàn thể thôn, bản và nhân dân trong 02 xã Liễu Đô và xã Vĩnh Lạc, huyện Luc Yên.

Yên Bái: bảo hiểm y tế thực sự đi vào cuộc sống

(10/10/2018)

CTTĐT – Ngay sau khi Luật BHYT sửa đổi, bổ sung có hiệu lực, tỉnh đã chỉ đạo ngành y tế phối hợp với các cơ quan liên quan vào cuộc quyết liệt. Đến nay, tỷ lệ người tham gia BHYT ngày càng tăng, đạt tỷ lệ bao phủ 95,8%, nhất là ở nhóm đối tượng bắt buộc, như: cận nghèo, học sinh và hộ gia đình.

Đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách về lao động, tiền lương, BHXH

(09/10/2018)

CTTĐT - Ngày 7/9, Bộ Lao động thương binh và Xã hội đã có Công điện số 03/CĐ - LĐTBXH về việc tổ chức tuyên truyền các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội theo nghị quyết của Đảng gửi tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Yên Bái: người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp được phổ biến pháp luật lao động

(09/10/2018)

CTTĐT - Để cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiểu được quyền lợi, nghĩa vụ của mình, tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện “Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh”.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp.

(04/10/2018)

CTTĐT - Kết quả tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động trong thời gian qua của Công đoàn tỉnh Yên Bái đã khẳng định được vị thế của tổ chức Công đoàn luôn là động lực thúc đẩy trong sự phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Quan tâm thực hiện Luật lao động cho người lao động

(04/10/2018)

CTTĐT - Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái đã chủ động, tích cực tổ chức các họạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động.

Nâng cao nhận thức quyền lợi cho công nhân, lao động.

(04/10/2018)

CTTĐT - Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên công đoàn và người lao động luôn được các cấp công đoàn huyện Trấn Yên tập trung đẩy mạnh, xác định là nhiệm vụ trọng tâm, huyện Trấn Yên đã đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục tư tưởng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân lao động.

Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị thực sự đi vào cuộc sống

(01/10/2018)

CTTĐT - Những năm qua, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Yên Bái được tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ. Đặc biệt, từ khi có Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020” chính sách BHXH, BHYT đã thực sự đi vào cuộc sống, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người lao động và nhân dân.

Tuyên truyền các chính sách cho người lao động tại thành phố Yên Bái.

(28/09/2018)

CTTĐT - Để thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân lao động, thành phố Yên Bái đã tăng cường tư vấn, hỗ trợ, tuyên truyền phổ biến Luật Lao động, Luật BHXH, BHYT tới đông đảo các công nhân tại các khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái.

Tuyên truyền các chính sách cho người lao động tại thành phố Yên Bái.

(28/09/2018)

CTTĐT - Để thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân lao động, thành phố Yên Bái đã tăng cường tư vấn, hỗ trợ, tuyên truyền phổ biến Luật Lao động, Luật BHXH, BHYT tới đông đảo các công nhân tại các khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái.