Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Quy định mới về Chi phí quản lý đối với bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(18/05/2020)

CTTĐT - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 24/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 20/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Bảo hiểm xã hội Yên Bái chủ động hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

(13/05/2020)

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động (NLĐ) gặp khó khăn, trong đó triển khai kịp thời chính sách tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

BHXH Việt Nam yêu cầu tránh lạm dụng, trục lợi chính sách khi tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

(13/05/2020)

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 1391/BHXH-BT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết 42 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chính sách hỗ trợ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

(12/05/2020)

CTTĐT – Thời gian qua, BHXH tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện các chính sách nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS

(04/05/2020)

CTTĐT - Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đảm bảo kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người nhiễm HIV/AIDS và hỗ trợ phần cùng chi trả thuốc kháng HIV cho bệnh nhân có thẻ BHYT tỉnh Yên Bái năm 2020 với mục tiêu 100% người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế; 100% người nhiễm HIV điều trị thuốc ARV có thẻ BHYT được hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV khi tham gia điều trị ARV.

Bảo đảm quyền lợi BHYT khi cơ sở KCB bị cách ly y tế

Bảo đảm quyền lợi BHYT khi cơ sở KCB bị cách ly y tế

(04/05/2020)

CTTDDT - BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 1072/BHXH-CSYT về việc đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT khi cơ sở khám chữa bệnh bị cách ly y tế hoặc thay đổi nhiệm vụ điều trị COVID -19.

Rà soát việc mua bán sổ BHXH tại các địa phương

Rà soát việc mua bán sổ BHXH tại các địa phương

(04/05/2020)

CTTĐT - Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, nắm tình hình thu gom, mua bán sổ BHXH tại địa bàn quản lý; thực hiện đúng quy định của chính sách pháp luật về BHXH, các quy trình nghiệp vụ.

Thời gian đóng BHXH để được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thời gian đóng BHXH để được hưởng trợ cấp thất nghiệp

(04/05/2020)

CTTĐT - Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật Việc làm đang đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

Điều kiện trả trợ cấp thất nghiệp cho người nghỉ hưu do tinh giản biên chế

Điều kiện trả trợ cấp thất nghiệp cho người nghỉ hưu do tinh giản biên chế

(04/05/2020)

CTTĐT - Theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm, người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

Lao động hợp đồng dưới 1 tháng không phải đóng BHXH

Lao động hợp đồng dưới 1 tháng không phải đóng BHXH

(04/05/2020)

CTTĐT - Căn cứ quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH, nếu thời gian làm việc dưới một tháng, người lao động sẽ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.