Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tăng cường công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo cho học sinh, sinh viên

08/08/2018 09:40:00 Xem cỡ chữ
Sáng 10/8, tại TP Quy Nhơn, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và công tác giáo dục chính trị, học sinh, sinh viên dành cho cán bộ làm công tác chính trị tư tưởng, công tác học sinh, sinh viên của các sở GD&ĐT, trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

PGS.TS Trần Thọ Quang, Phó Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia HCM chia sẻ thông tin về tình hình thế giới và khu vực liên quan đến Việt Nam cùng những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với vấn đề biển Đông.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Mai Ánh Hồng - Phó Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại thuộc Bộ TT&TT nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Biển Đông liên tục có diễn biến mới, phức tạp và khó lường, đội ngũ cán bộ làm công tác chính trị tư tưởng, học sinh, sinh viên có vai trò hết sức quan trọng. Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, thế hệ trẻ mà nòng cốt là lực lượng trí thức trẻ gồm học sinh, sinh viên luôn đóng vai trò xung kích trong triển khai, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống, là cầu nối quan trọng và hiệu quả giữa Đảng, Nhà nước với mọi tầng lớp nhân dân. Tiếng nói của học sinh, sinh viên, trí thức trẻ cũng đồng thời là tiếng nói tin cậy đối với nhân dân và cộng đồng quốc tế.

Trong những năm qua, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển, đảo và hội nhập quốc tế đã được triển khai thực hiện trên cả nước, tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, ông Mai Ánh Hồng đề nghị đội ngũ cán bộ làm công tác chính trị tư tưởng, học sinh, sinh viên cần tăng cường hơn nữa và không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức công tác tuyên truyền biển - đảo và thông tin đối ngoại.

Trong hai ngày 10-11/8, các báo cáo viên đến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Công thương, Bộ GD&ĐT, Bộ TT&TT cung cấp thông tin với các nội dung chính, bao gồm: Một số nội dung cơ bản về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền chủ quyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia; Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, an ninh, trật tự trường học, hướng dẫn triển khai “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên” năm học 2018-2019; Hội nhập quốc tế và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp theo Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trong các cơ sở giáo dục.

 

Ban Biên tập