Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Xem thêm tin >>

trả lời Công dân Bùi Thị Hải Anh

Câu hỏi:

Tôi nộp hồ sơ xin cấp lý lịch tư pháp từ ngày 17/7/2017,  tới nay đã được hơn một  tháng mà vẫn chưa nhận được kết quả. Tôi có gọi về Sở Tư pháp Yên Bái hỏi nhưng Sở Tư pháp bảo tôi đợi bên Công an, khi nào có kết quả họ sẽ liên lạc.  Vậy tôi xin hỏi có cách nào giúp tôi nhận được lý lịch tư pháp nhanh hơn không? Tôi làm được hơn một tháng rồi nên tôi rất sốt ruột. Mong cơ quan trả lời giúp tôi để tôi sớm làm được lý lịch tư pháp. Tôi xin chân thành cám ơn!

Trả lời:

Sau khi nghiên cứu các nội dung theo yêu cầu của Công văn, Sở Tư pháp phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái kiểm tra toàn bộ quá trình cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Bùi Thị Hải Anh và trả lời như sau:

1. Về nhiệm vụ của Sở Tư pháp:

- Ngày 17/7/2017, Sở Tư pháp tiếp nhận yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của công dân: Bùi Thị Hải Anh.

- Trong ngày 18/7/2017 Sở Tư pháp đã chuyển Phiếu xác minh thông tin lý lịch tư pháp số: 607/TP-LLTP của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái tới Phòng Hồ sơ, Công an tỉnh Yên Bái đề nghị tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp về án tích để cấp phiếu lý lịch tư pháp cho Bùi Thị Hải Anh.

Tuy nhiên đến ngày 07/9/2017, Sở Tư pháp chưa nhận được Thông báo kết quả xác minh lý lịch tư pháp của Công an tỉnh.

2. Về nhiệm vụ của Công an tỉnh

- Ngày 18/7/2017 Phòng Hồ sơ, Công an tỉnh nhận hồ sơ và phiếu xác minh do Sở Tư pháp chuyển sang.

- Qua nghiên cứu qúa trình cư trú của công dân Bùi Thị Hải Anh nhận thấy công dân có thời gian tạm trú thay đổi liên tục, cụ thể:

+ Từ Tháng 8/2012 - 8/2014: Tạm trú tại phố Xốm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

+ Từ tháng 9/2014 - 12/2016: Tạm trú tại phường Mỗ Lão, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

+ Từ tháng 01/2017 - 7/2017: Tạm trú tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.

Căn cứ Luật lý lịch tư pháp; Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; Hướng dẫn số 3240/C41-C53 ngày 16/8/2012 của Tổng cục Cảnh sát; công văn số: 935/C53-P4 ngày 02/11/2010 của Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát thì trường hợp công dân Bùi Thị Hải anh thuộc diện đối tượng phải gửi tra cứu tại tỉnh ngoài.

- Ngày 24/7/2017 Công an tỉnh Yên Bái đã gửi Công văn số; 1369/CAT-PV27 đề nghị phòng Hồ sơ Công an thành phố Hà Nội tra cứu xác minh thông tin lý lịch tư pháp đối với trường hợp Bùi Thị Hải Anh để có căn cứ trả lời Sở Tư pháp.

Tuy nhiên đến hết ngày 10/9/2017 Công an tỉnh Yên Bái vẫn chưa nhận được kết quả trả lời của phòng Hồ sơ Công an thành phố Hà Nội.

- Qua trao đổi với Sở Tư pháp và căn cứ vào hồ sơ lưu trữ và kết quả tra cứu Công an tỉnh Yên Bái ngày 07/9/2017 Phòng Hồ sơ, Công an tỉnh Yên Bái đã có Thông báo số 610/TB thông báo kết quả xác minh lý lịch tư pháp của công dân Bùi Thị Hải Anh.

3. Về kết quả cấp phiếu

Ngày 8/9/2017 Sở Tư pháp đã cấp phiếu lý lịch tư pháp số 847/TP-LLTP cho công dân Bùi Thị Hải Anh. Đến nay không có khiếu nại, thắc mắc gì thêm.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn Quý cơ quan đã có ý kiến trả lời công dân.

Xem tiếp