Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Nghề công tác xã hội: Còn thiếu nguồn nhân lực

(10/07/2017)

CTTĐT - Trong những năm qua, công tác xã hội (CTXH) đã phát huy hiệu quả tích cực trong việc giúp đỡ các đối tượng xã hội cả về vật chất và tinh thần, cũng như đưa họ trở về cuộc sống cộng đồng. Tuy nhiên ở Yên Bái, nghề công tác xã hội lại là một nghề mới, cần được sự đầu tư và quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội để thực sự phát huy hiệu quả.

Nhiệm vụ của nghề công tác xã hội

(10/07/2017)

CTTĐT - Công tác xã hội là một chuyên ngành để giúp đỡ cá nhân, nhóm hoặc cộng đồng tăng cường hay khôi phục việc thực hiện các chức năng xã hội của họ và tạo những điều kiện thích hợp nhằm đạt được các mục tiêu đó.

Hơn 14.000 tỷ đồng dành cho giáo dục nghề nghiệp

(04/07/2017)

Thủ tướng vừa phê duyệt chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp kết hợp với phát triển thị trường lao động, việc làm.

Nghề công tác xã hội với Hội chứng tự kỷ ở trẻ

(09/06/2017)

CTTĐT- Nghiên cứu khoa học cho thấy Hội chứng tự kỷ bao gồm các chứng rối loạn về phát triển, khiếm khuyết trong quan hệ xã hội, khó khăn về giao tiếp, hành vi, cảm xúc, trí tuệ. Chứng tự kỷ có mặt khắp nơi trên thế giới và việc xác định, chuẩn đoán bệnh ngày càng trở nên hoàn thiện, chứng tự kỷ được ghi nhận không phải là một tật hiếm gặp.

Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội đối với các đối tượng yếu thế

(08/06/2017)

CTTĐT - Đó là một trong các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020, với mục tiêu xây dựng và phát triển hệ thống trợ giúp xã hội phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp xã hội ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực, đáp ứng nhu cầu trợ giúp của người dân, hướng tới mục tiêu phát triển xã hội công bằng và hiệu quả.

Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán

(08/06/2017)

CTTĐT - Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán là một trong 4 dự án thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em

(08/06/2017)

CTTĐT - Chủ động phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, giảm số trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặt biệt và trẻ em bị xâm hại; kịp thời can thiệp, trợ giúp trẻ em có nguy cơ cao, trẻ em bị xâm hại góp phần tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về trẻ em.

Phát triển nghề công tác xã hội trong ngành y tế

(26/05/2017)

CTTĐT - Nhằm cụ thể hóa Quyết định số 32 của Thủ tướng Chính phủ vào thực tiễn của ngành Y tế góp phần giải quyết những nhu cầu bức thiết trong chăm sóc sức khỏe (CSSK), hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như làm gia tăng sự hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ y tế, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định phê duyệt đề án “Phát triển nghề công tác xã hội trong ngành y tế giai đoạn 2011-2020”.

Nhiệm vụ của nghề công tác xã hội

(26/05/2017)

Công tác xã hội là một chuyên ngành để giúp đỡ cá nhân, nhóm hoặc cộng đồng tăng cường hay khôi phục việc thực hiện các chức năng xã hội của họ và tạo những điều kiện thích hợp nhằm đạt được các mục tiêu đó.

Tiêu chuẩn nghiệp vụ cộng tác viên công tác xã hội cấp xã

(25/05/2017)

CTTĐT - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 07/2013/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ cộng tác viên công tác xã hội xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cộng tác viên công tác xã hội cấp xã).