Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái: Hội nghị đầu tiên ứng dụng mô hình "phòng họp không giấy”

(21/10/2019)

CTTĐT - Sáng 29/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã khai mạc Hội nghị lần thứ 26 (mở rộng) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2019. Đây là lần đầu tiên, Hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nội dung, chương trình nghị sự thay vì phát tài liệu văn bản giấy.

Ngành y tế Yên Bái cắt giảm 35 thủ tục hành chính

Ngành y tế Yên Bái cắt giảm 35 thủ tục hành chính

(10/10/2019)

CTTĐT - Ngành y tế Yên Bái 6 tháng đầu năm đã cắt giảm được 35 thủ tục hành chính theo quy định. Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 3/1/2019 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC), cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, ngành y tế Yên Bái đã rà soát TTHC toàn ngành, 6 tháng đầu năm đã cắt giảm được 35 TTHC theo quy định.

Yên Bái tạo đột phá, cải thiện PCI

(09/10/2019)

CTTĐT - Với quyết tâm và biện pháp triển khai, xếp hạng PCI của tỉnh Yên Bái không ngừng tăng, từ năm 2015 đến năm 2018 đã tăng 9 bậc (từ vị trí thứ 51 lên 42/63 tỉnh, thành).Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều việc phải quyết liệt để đưa Yên Bái vượt khỏi nhóm có năng lực điều hành mức trung bình.

Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Trạm Tấu: "Chuyên nghiệp, tận tình, chính xác, đúng hẹn"

(09/10/2019)

CTTĐT - Từ khi đi vào hoạt động, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện đã đưa 405 thủ tục hành chính (TTHC) vào giải quyết, giảm 9 thủ tục và cấp xã đã đưa 132 TTHC vào giải quyết, tăng 16 thủ tục.

Chỉ số cải cách hành chính - thước đo là sự hài lòng của người dân và tổ chức

(09/10/2019)

CTTĐT - Năm 2018, Yên Bái đánh dấu sự ghi nhận thước đo là sự hài lòng của người dân và tổ chức khi có 79,37% người dân, tổ chức đánh giá hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, tăng 1,66% so với năm 2017.

Bước chuyển ở Văn Chấn

(09/10/2019)

CTTĐT - Những năm gần đây, công tác cải cách hành chính (CCHC) của huyện Văn Chấn đã có những bước chuyển mạnh mẽ, thực chất. Những nỗ lực không ngừng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan hành chính Nhà nước trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đã đem lại hiệu quả rõ rệt.

Yên Bái nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy, phục vụ người dân, doanh nghiệp

(10/04/2019)

Dấu ấn đậm nét là Bộ phận Phục vụ hành chính công tại 9 huyện, thị, thành phố và 180 xã, phường, thị trấn, kết nối liên thông với Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/4.

Bộ phận phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái: Bước đột phá trong công tác cải cách hành chính

(10/04/2019)

CTTĐT - Bộ phận phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái và các xã phường vừa được đưa vào hoạt động đã thể hiện quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo tỉnh Yên Bái, các sở, ban, ngành và thành phố Yên Bái nhằm tạo chuyển biến đột phá trong đẩy mạnh cải cách hành chính và cách thức làm việc với người dân và doanh nghiệp vì một nền hành chính minh bạch, phục vụ.

Yên Bái: Cải cách hành chính tiếp tục là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng

(18/03/2019)

CTTĐT - Từ quan tâm các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và cải thiện môi trường thu hút đầu tư mà tổ chức bộ máy của tỉnh từng bước được hoàn thiện, chất lượng giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp từ tỉnh đến cơ sở từng bước được nâng lên.

Yên Bái: Văn hóa công sở để phục vụ người dân tốt hơn

(18/03/2019)

CTTĐT - Xây dựng đơn vị văn hóa, nhiều cơ quan, đơn vị đã đề ra các giải pháp. Đó là việc bài trí cơ quan, công sở theo thiết kế đã phê duyệt thẩm mỹ xanh - sạch - đẹp; sắp xếp nơi làm việc khoa học; vận động cán bộ, công chức giữ gìn vệ sinh, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên; bảo vệ tài sản chung cơ quan, đơn vị....