Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Chỉ số cải cách hành chính - thước đo là sự hài lòng của người dân và tổ chức

(09/10/2019)

CTTĐT - Năm 2018, Yên Bái đánh dấu sự ghi nhận thước đo là sự hài lòng của người dân và tổ chức khi có 79,37% người dân, tổ chức đánh giá hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, tăng 1,66% so với năm 2017.

Bước chuyển ở Văn Chấn

(09/10/2019)

CTTĐT - Những năm gần đây, công tác cải cách hành chính (CCHC) của huyện Văn Chấn đã có những bước chuyển mạnh mẽ, thực chất. Những nỗ lực không ngừng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan hành chính Nhà nước trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đã đem lại hiệu quả rõ rệt.

Yên Bái nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy, phục vụ người dân, doanh nghiệp

(10/04/2019)

Dấu ấn đậm nét là Bộ phận Phục vụ hành chính công tại 9 huyện, thị, thành phố và 180 xã, phường, thị trấn, kết nối liên thông với Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/4.

Bộ phận phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái: Bước đột phá trong công tác cải cách hành chính

(10/04/2019)

CTTĐT - Bộ phận phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái và các xã phường vừa được đưa vào hoạt động đã thể hiện quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo tỉnh Yên Bái, các sở, ban, ngành và thành phố Yên Bái nhằm tạo chuyển biến đột phá trong đẩy mạnh cải cách hành chính và cách thức làm việc với người dân và doanh nghiệp vì một nền hành chính minh bạch, phục vụ.

Yên Bái: Cải cách hành chính tiếp tục là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng

(18/03/2019)

CTTĐT - Từ quan tâm các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và cải thiện môi trường thu hút đầu tư mà tổ chức bộ máy của tỉnh từng bước được hoàn thiện, chất lượng giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp từ tỉnh đến cơ sở từng bước được nâng lên.

Yên Bái: Văn hóa công sở để phục vụ người dân tốt hơn

(18/03/2019)

CTTĐT - Xây dựng đơn vị văn hóa, nhiều cơ quan, đơn vị đã đề ra các giải pháp. Đó là việc bài trí cơ quan, công sở theo thiết kế đã phê duyệt thẩm mỹ xanh - sạch - đẹp; sắp xếp nơi làm việc khoa học; vận động cán bộ, công chức giữ gìn vệ sinh, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên; bảo vệ tài sản chung cơ quan, đơn vị....

Chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết đưa Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động từ ngày 1/4/2019

(18/03/2019)

CTTĐT - Đó là chỉ đạo của đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh sau khi đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện thành lập Bộ phận hành chính công cấp huyện, xã của huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái. Cùng đi với đoàn có lãnh đạo Sở Xây dựng và Sở Nội vụ.

Yên Bái phát huy hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công

(11/03/2019)

CTTĐT - Ngày 8/6/2018, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái chính thức đi vào hoạt động. Đến nay, có hơn 1.600 thủ tục hành chính được thực hiện tại đây.

“Một cửa” ở phường Yên Ninh

“Một cửa” ở phường Yên Ninh

(11/03/2019)

CTTĐT - Một trong những kết quả nổi bật là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện nghiêm túc theo quy định.

Yên Bái: Văn hóa công sở để phục vụ người dân tốt hơn

(11/03/2019)

CTTĐT - Xây dựng đơn vị văn hóa, nhiều cơ quan, đơn vị đã đề ra các giải pháp. Đó là việc bài trí cơ quan, công sở theo thiết kế đã phê duyệt thẩm mỹ xanh - sạch - đẹp; sắp xếp nơi làm việc khoa học; vận động cán bộ, công chức giữ gìn vệ sinh, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên; bảo vệ tài sản chung cơ quan, đơn vị....