Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Gần 11.000 hộ dân tỉnh Yên Bái được hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt

06/10/2016 10:33:00 Xem cỡ chữ

CTTĐT -  Từ đề nghị của 7/9 huyện, thị trong đó trừ huyện Trấn Yên và Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái có 10.922 hộ, bằng 36.913 khẩu được hỗ trợ gạo.

Người dân được hỗ trợ gạo

Những đối tượng được nhận gạo hỗ trợ gồm: hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách xã hội và hộ có nguy cơ bị thiếu đói. Việc hỗ trợ thực hiện theo Quyết định số 561/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cứu đói giáp hạt cho tỉnh Yên Bái năm 2016.

Việc hỗ trợ gạo năm nay chỉ cấp 1 tháng với số gạo được cấp 15 kg/khẩu và tổ chức cấp gạo từ 22/4, xong trước ngày 30/4 tới.

 

Thu Hương