Welcome to Yen Bai Portal
 • Đường dây nóng: 02163.818.555
 • English
 • Thành phố Yên Bái phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 0,6%/năm

  Với phương châm “Không ai bị bỏ lại phía sau”, đồng thời hướng đến mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, trong thời gian qua, thành phố Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, hội, đoàn thể các cấp; lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn gắn với chương trình mục tiêu giảm nghèo; tích cực huy động mọi nguồn lực tập trung cho công tác giảm nghèo đảm bảo 100% hộ nghèo được thụ hưởng các chính sách của Nhà nước, từ đó nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

 • Yên Bái: Kết quả thực hiện Nghị quyết 80 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011 - 2020

  Yên Bái: Kết quả thực hiện Nghị quyết 80 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011 - 2020

  CTTĐT - Trong những năm qua, công tác giảm nghèo bền vững luôn được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái xác định là một nhiệm vụ quan trọng trong tổng thể các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 • Triển khai hiệu quả các chính sách giảm nghèo đặc thù theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ

  Triển khai hiệu quả các chính sách giảm nghèo đặc thù theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ

  Những năm qua, ngoài chính sách của Trung ương, tỉnh Yên Bái đã ban hành một số chính sách giảm nghèo đặc thù của địa phương để thực hiện Chương trình, trong đó bao gồm các đối tượng hưởng lợi tại các huyện 30a. Dù nguồn lực hỗ trợ còn hạn chế, nhưng việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách nói trên đã góp phần quan trọng vào việc thay đổi nhận thức, tập quán sản xuất lạc hậu để tiếp cận với các mô hình sản xuất tiên tiến, hiệu quả của nhân dân các dân tộc tại địa bàn 30a.

 • Đánh thức tiềm năng vùng đất mới

  Là huyện vùng cao, còn gặp nhiều khó khăn, thời gian qua, thực hiện Chương trình hành động 144 và 190 của Tỉnh ủy, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã chủ động gỡ khó, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thành lập HTX, tổ hợp tác để giúp người dân thoát nghèo. Sự ra đời của HTX Hoa Nậm Khắt đã giúp vùng đất bao nhiêu năm ngủ yên trong sương mù buốt giá đã được đánh thức.

 • Nghị quyết 30a: Góp phần thay đổi chất lượng cuộc sống của người nghèo vùng cao

  Nghị quyết 30a: Góp phần thay đổi chất lượng cuộc sống của người nghèo vùng cao

  CTTĐT - Việc triển khai thực hiện các nội dung chính sách theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP đã mang lại những hiệu quả tích cực về kinh tế và xã hội, tạo sự chuyển biến rõ rệt về đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải. Góp phần thay đổi chất lượng cuộc sống của cộng đồng dân cư, đảm bảo an sinh xã hội cải thiện diện mạo khu vực nông thôn trên địa bàn.

 • Kết quả thực hiện mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

  Kết quả thực hiện mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

  CTTĐT - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, từ năm 2016 - 2019 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 20,65 %, từ 32,21% (đầu năm 2016) xuống còn 11,56% (cuối năm 2019), bình quân mỗi năm giảm 5,16 %, đạt 147,42% so với mục tiêu giảm nghèo của tỉnh; giảm gấp 3,44 lần so với mục tiêu giảm nghèo của cả nước. Năm 2020 tỉnh phấn đấu giảm 4%, tỷ lệ hộ nghèo còn 7,56%.

 • Hướng đi hiệu quả trong công tác giảm nghèo bền vững

  Những năm gần đây liên kết sản xuất theo mô hình tổ hợp tác đã giúp gia tăng giá trị nông sản, làm lực đẩy đưa đời sống người dân thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) không ngừng được nâng lên. Đây cũng chính là hướng đi hiệu quả trong công tác giảm nghèo bền vững.

Xem thêm tin >>
Đang cập nhật....