Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái: Đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững

(30/10/2020)

CTTĐT - Xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện một cách đồng bộ và quyết liệt với nhiều chính sách, chương trình hành động thiết thực, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong công tác giảm nghèo bền vững.

Huy động tối đa các nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh

(30/10/2020)

CTTĐT - 9 tháng năm 2020, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh luôn được các ban, sở, ngành, địa phương quan tâm triển khai thực hiện tích cực. Tính đến thời điểm ngày 30/9/2020, theo báo cáo kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2020 giảm trên 4% so với năm 2019.

Lục Yên: Vượt kế hoạch 54 hộ nghèo

(29/10/2020)

CTTĐT - Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã triển khai nhiều biện pháp phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Theo đó, số hộ nghèo hiện còn của huyện là 1.712 hộ chiếm 5,9%.

Hiệu quả Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững

(29/10/2020)

CTTĐT - Năm 2020 toàn tỉnh có 62.269 hộ hội viên đăng ký tham gia Phong trào "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (SXKD) đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Phong trào đã góp phần hình thành một số vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, trồng cây công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm…

Nông dân Yên Bình giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo

(27/10/2020)

CTTĐT - Hội nông dân huyện Yên Bình hiện có 14.725 hội viên sinh hoạt ở 24 cơ sở Hội, trong những năm qua, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được Hội Nông dân huyện Yên Bình tích cực đẩy mạnh triển khai hiệu quả. Qua đó, từng bước củng cố tổ chức Hội ngày càng vững chắc; giúp hội viên phát triển kinh tế, góp phần làm thay đổi diện mạo địa phương.

Tạo đột phá để công tác giảm nghèo ở Mù Cang Chải đạt kết quả tích cực

(27/10/2020)

Với tỷ lệ hộ nghèo giảm 11,04% (bằng 1.136 hộ), vượt chỉ tiêu huyện giao 2,30% và 2,54% so với chỉ tiêu tỉnh giao, Mù Cang Chải là địa phương dẫn đầu tỉnh Yên Bái về công tác giảm nhanh số lượng và tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2019. Đây là kết quả bước đầu nhờ hiệu ứng lan tỏa tích cực của mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” mang lại.

VietinBank Yên Bái hỗ trợ trao tặng nhà “Đại đoàn kết”

(26/10/2020)

CTTĐT - Vừa qua, VietinBank Yên Bái; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái; lãnh đạo huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã phối hợp tổ chức Lễ gắn biển và trao nhà “Đại đoàn kết” cho 5 hộ gia đình người có công và hộ nghèo trên địa bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Chuyển biến trong công tác giảm nghèo Trấn Yên

(26/10/2020)

Xác định rõ mục tiêu giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ then chốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội cuả huyện Trấn Yên. Thời gian qua, huyện Trấn Yên đã tập trung mọi nguồn lực cũng như đưa ra nhiều giải pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương để hoàn thành mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững. Nhờ đó tỳ hệ hộ nghèo hàng năm giảm đáng kể so với kế hoạch đề ra.

Văn Yên hoàn thành vượt Đề án hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, hộ người có công

(26/10/2020)

CTTĐT - Thực hiện Nghị quyết 806 của của UBND tỉnh Yên Bái về hỗ trợ làm nhà ở cho người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn, năm 2020, huyện Văn Yên được phê duyệt thực hiện làm mới và sửa chữa 157 căn nhà; trong đó, 85 nhà cho người có công và 72 nhà cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn.

Hiệu quả triển khai các dự án Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

(26/10/2020)

CTTĐT - Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình) đã đạt được những kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm; đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên; mức sống dân cư được cải thiện; bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.