Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Nghĩa Lộ: Hiệu quả từ những quyết sách lớn

(21/02/2020)

Năm 2019, thị xã đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 42/44 chỉ tiêu theo Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy.

Văn Chấn quan tâm chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số

(11/02/2020)

Trong năm 2019, chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo của huyện Văn Chấn đã hỗ trợ cho 1.343 hộ, trong đó 1.273 hộ nghèo.

Tín dụng chính sách đóng góp xóa đói giảm nghèo ở Yên Bái

(11/02/2020)

Trong năm 2019, hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái đã thực hiện cho vay 21.898 lượt khách hàng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn toàn tỉnh với số tiền cho vay 852 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch dư nợ cấp trên giao.

Yên Thắng: Khích lệ tinh thần thoát nghèo

(05/02/2020)

Đầu năm 2019, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên có 110 hộ nghèo. Tuy nhiên, từ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể nên đến cuối năm, xã đã giảm được 32 hộ nghèo, vượt 0,7% so với kế hoạch đề ra và hiện tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 6,2%.

Trấn Yên nhiều giải pháp giảm nghèo

Trấn Yên nhiều giải pháp giảm nghèo

(05/02/2020)

Làm tốt công tác giảm nghèo và an sinh xã hội nên tỷ lệ hộ nghèo từ 28,01% năm 2011 đã giảm xuống còn 4,75 năm 2019.

131 - “cú huých” giảm nghèo

(06/01/2020)

Chúng ta đã trải qua một năm nhiều khó khăn, thách thức nhưng kết quả đạt được vẫn là cơ bản và Yên Bái đã nỗ lực thực hiện đầy đủ, hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững (GNBV). Thông qua các chương trình, dự án, giúp hộ nghèo thay đổi tư duy sản xuất, góp phần nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân.

Yên Bái giảm 6,12% hộ nghèo

(06/01/2020)

Ngày 3/1, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tổng kết công tác lao động, người có công (NCC) và xã hội năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Phụ nữ Mù Cang Chải chung tay hành động vì phụ nữ nghèo

(24/12/2019)

Đến nay, Hội Phụ nữ huyện đã có 14 mô hình kinh tế tiêu biểu có thu nhập từ 200 triệu đồng/năm trở lên.

Yên Bái: Một năm đột phá giảm nghèo

(19/12/2019)

Là tỉnh miền núi nhiều khó khăn, vì vậy, giảm nghèo luôn là mục tiêu, nhiệm vụ, là yêu cầu trong mỗi giai đoạn phát triển của tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên, chưa năm nào công tác giảm nghèo bền vững (GNBV) lại được tỉnh triển khai mạnh mẽ, quyết liệt và đạt nhiều kết quả như trong năm 2019.

Phụ nữ dân tộc thiểu số áp dụng công nghệ 4.0 để giảm nghèo

(18/12/2019)

Ngày 17/12, các nhà hoạch định, quản lý chính sách, các đối tác phát triển cùng với 49 hợp tác xã (HTX), tổ, nhóm do phụ nữ dân tộc thiểu số quản lý đã chia sẻ kết quả, thách thức, bài học kinh nghiệm trong việc ứng dụng công nghệ của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong kinh doanh sản xuất và tăng tốc giảm nghèo.